Artikel från Lunds universitet
20 september 2004

Över 700 forskaretill konferens om Lab-on-chip

Den 26-30 september äger konferensen MicroTAS rum på Malmömässan. Det är världen största konferens inom forskningsfältet nanobioteknologi och Lab-on-chip. Bland annat handlar det alltså om hur man genom att miniatyrisera och automatisera bio-analytiska undersökningssystem kan få fram allt mer kunskap till allt lägre kostnader.

– Detta är till nytta för såväl kemisk-analytisk, biologisk som medicinsk forskning. Man kan öka känsligheten, upplösningen och provgenomströmningen, säger professor Thomas Laurell, Institutionen för elektrisk mätteknik vid LTH.
Han är konferensens “chairman” i egenskap av medlem av den internationella styrelsen för MicroTAS, som står för MicroTotal Analysis Systems. Man håller årliga konferensen omväxlande i USA, Japan och Europa.
– De fysikaliska fenomen blir mycket annorlunda i mikro- till nanoskala och dessa frågor står i fokus under konferensen. I liten skala sker processerna nästan alltid på en yta, kapillärkrafterna får större betydelse och sådant som virvelbildning försvinner, förklarar Thomas Laurell.
På det här forskningsområdet, som är ungefär 15 år gammalt, bildas ständigt nya företag för provtagning, analyser, behandling, DNA-separation etc.
Så mycket som 430 vetenskapliga bidrag kommer att presenteras (av 633 inskickade) och i antal delegater väntar man sig “all time high”, 700-800 personer, en ökning med c:a 30 procent jämfört med tidigare microTAS-konferenser i andra länder.
Bland föreläsarna märks norske nobelpristagaren Ivar Giaever, som sedan han vann priset bytt forskningsområde från fysik till biologi.

Kontaktinformation
Frågor om konferensen besvaras av Thomas Laurell på telefon 070-666 75 40 eller epost thomas.laurell@elmat.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera