Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2004

Virtuell brandbekämpning på KTH

Brand i tunnlar är ett skräckscenario både för de som drabbas och för räddningspersonalen. En ny teknik för att simulera och åskådliggöra bränder i tunnlar ger brandmän helt nya möjligheter att öva i realistisk 3D-miljö.

Efter senare års allvarliga bränder i ett par av Europas stora biltunnlar har EU satsat pengar på att få fram bättre beredskap för tunnelolyckor. Forskare från Europa har utvecklat en ny metod för att studera och lära sig bekämpa tunnelbränder i virtuell miljö. Nu presenteras resultaten på KTH.

På KTHs Parallelldatorcentrum, som deltagit i projektet, finns datorkraften som krävs för att tillräckligt snabbt göra de beräkningar som krävs för att simulera rökutveckling och brandförlopp. Där finns också VR-kuben, ett specialbyggt rum för att i full skala och med högupplöst 3D-video virtuellt visa simulerade miljöer och händelser.

– De modeller vi har utvecklat innebär att beräkningarna kan göras tillräckligt snabbt för att ge en realistisk bild av rökutveckling och brandförlopp, och allra viktigast – att resultatet kan visas virtuellt. Två förbättringar jämfört med äldre modeller, säger Gert Svensson, forskare på Parallelldatorcentrum.

Utöver upplevelsen av rökutveckling och brandförlopp ger simuleringarna uppgifter om halten giftiga ämnen och temperaturutveckling.

De simulerade bränderna kan studeras på två olika sätt. Det mer avancerade är ett specialbyggt rum för visning av virtuellt simulerade miljöer och en superdator, vilket ger räddningspersonal möjlighet att öva på ett helt annat sätt än tidigare. 3D-presentationen i full skala och verklig hastighet ger stora möjligheter att planera räddningsinsatser i tunneln. Haken är att den kräver superdatorkraft och därför bara kan utföras i begränsad skala. Betydligt enklare, men också med mer begränsad verklighetskänsla, är ett headset med inbyggd skärm och en PC, eller helt enkelt en vanlig PC. Man kan också simulera och spela in olika alternativa förlopp som kan visas på en PC för undervisningsbruk. Detta innebär billigare och inte minst mer miljövänliga övningar än dagens där bränsle antänds i uttjänta tunnlar.

– Det är första gången man kan simulera och titta på tunnelbränder i realtid och samtidigt ges möjlighet att påverka brandförloppet, säger Gert Svensson.
Även bränder i andra begränsade utrymmen som tunnelbanestationer kan studeras.

Plats: VR-kuben på KTH, adress Brinellvägen 23, KTH Campus Valhallavägen

Tid: Fredag 17 september klockan 14.30

Mer information: Gert Svensson, 08-7907884, gert@pdc.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera