Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2004

Varför behövs staten?

I ljuset av dagens globaliseringsprocesser är det många teoretiker och politiker som ifrågasätter den moderna statens legitimitet. Man anser att staten inte längre klarar av sin demokratiska uppgift. Men vad är då statens uppgift?

I sin avhandling vid Stockholms universitet omtolkar statsvetaren Sofia Näsström grunden för statlig legitimitet inom den moderna kontraktsteorin. Arbetet är politisk-filosofiskt och utmynnar i två huvudsakliga argument.

Den första frågan handlar om syftet med staten. Varför behövs egentligen en stat? Varför måste människor inordna sig i ett samhälle av lagar och regler? Det klassiska svaret på den här frågan bottnar i föreställningen om människan. Det antas att utan ett gemensamt styre skulle samhället hemfalla åt anarki. Min frihet skulle komma i konflikt med din frihet, och det är den här konflikten som förklarar behovet av ett gemensamt styre. Sofia Näsström ger en annan tolkning. Statens yttersta syfte är inte att begränsa ett allas krig mot alla, utan att begränsa ett oändligt ansvar för den andre. Fördelningen av rättigheter och skyldigheter inom staten är ett sätt att reglera detta grundläggande ansvar.

Den andra frågan handlar om statens legitimitet. Vad krävs för att en stat ska betraktas som legitim? I den sociala kontraktsteorin står svaret att finna i individers samtycke. Så länge medborgarna själva samtycker till statens auktoritet är den legitim. Sofia Näsström ger ett mer handlingsorienterat försvar av staten. Legitimitet bottnar inte i medborgarnas vilja till samtycke (“will to consent”), utan i deras handlingsmotstånd (“act of dissent”). Det är genom medborgarnas handlingar – här tolkat som friheten från ansvaret för den andre – som statens legitimitet grundas och upprätthålls.

Doktorsavhandlingens titel: The An-Archical State. Logics of Legitimacy in the Social Contract Tradition.

Disputationen äger rum fredag den 24 september kl. 13.00 i hörsal 5, hus 5, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Stephen K White från Department of Politics, University of Virginia.

Sofia Näsström nås på telefon 08-16 26 28 (Statsvetenskapliga institutionen, 106 91 Stockholm), 08-640 21 43 eller bäst via e-post sofia.nasstrom@statsvet.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera