Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2004

Nya sätt att motarbeta resistenta bakterier

Resistenta sjukdomsframkallande bakterier är ett allt större internationellt problem. Andreas Larsson, Umeå universitet, beskriver i sin avhandling nya möjligheter att avväpna bakterier.

Många sjukdomsframkallande bakterier använder sig av hårliknande organeller, pili, för att kunna gripa tag i värdorganismens celler och infektera den. Med hjälp av förnyad kunskap om hur dessa pili byggs upp, och hur de fäster till värdorganismen, har nya substanser designats, tillverkats och utvärderats.

Gemensamt för alla dessa nya kemiska föreningar är att de är riktade mot bakteriens vidhäftningsförmåga. Om bakterien inte kan fästa till värdcellen förlorar den helt sin sjukdomsframkallande egenskap, den “avväpnas” och tas sedan omhand av kroppens eget immunförsvar. På så vis kan man förhindra tillväxt av resistenta bakterier något som dagens antibakteriella substanser (Penicilliner, Sulfa m.m.) är dåliga på.

I avhandlingen presenteras tre framkomliga teknologier för att åstadkomma den åtråvärda effekten. I en av dessa, som går ut på att blockera ett bakteriellt transportprotein, har en klass av substanser (2-pyridoner) visat sig kunna få E. coli-bakterier, som orsakar urinvägsinfektioner, att tappa sin förmåga att bygga upp de hårliknande organellerna. Dessa substanser är idag inte på något sätt färdiga läkemedel men de utgör en spännande plattform för vidareutveckling till nya antibakteriella substanser. Dessutom kan de redan i befintligt skick användas som “verktyg” för forskarna i deras jakt efter mer förståelse om bakteriens sjukdomsframkallande livscykel.

E-publicering av avhandlingen finns på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-314

Fredagen den 1 oktober försvarar Andreas Larsson, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Antiadhesive agents targeting uropathogenic Escherichia coli – Multivariate studies of protein-protein and protein-carbohydrate interactions. Svensk titel: Antiadhesiva substanser riktade mot uropatogena Escherichia coli – Multivariata studier av protein-protein och protein-kolhydrat interaktioner.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är doktor Mats Larhed, institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet.

Andreas Larsson är född och uppvuxen i Gällivare och har en Fil. Mag. i kemi från Umeå universitet. Forskningen har utförts vid avdelningen för organisk kemi på kemiska institutionen, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Andreas Larsson nås på:
Kemiska Institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 93 29
E-post: andreas.larsson@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera