Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2004

Balanserade styrkort (BSC) – ett tveeggat verktyg vid internredovisning

Simone Wenisch, Umeå universitet, fokuserar i sin avhandling på införandet och användandet av BSC. Hon menar att det är ett bra instrument men att företagen ofta underskattar de problem som kan uppstå vid hanteringen.

– BSC är ett teoretiskt välutvecklat instrument men den verkliga utmaningen med BSC, som jag ser det, är just att tillämpa det i organisationen. Själva implementeringen får konsekvenser för hela organisationen eftersom den i sin tur leder till ett komplext förändringsprojekt, säger Simone Wenisch.

I början av 1990-talet introducerade två amerikanska forskare inom redovisningsområdet ett nytt verktyg inom internredovisning kallat balanserade styrkort (BSC). Detta sågs som mycket lovande för praktiker och forskare över hela världen. BSC ska översätta det abstrakta språket inom organisationsstrategi till applicerbara och lättillgängliga aktiviteter i det vardagliga arbetet inom organisationen. I motsats till många traditionella internredovisningsverktyg så ger BSC inte bara riktlinjer till företaget inom det finansiella området utan även inom områden såsom kundrelationer, interna processer och organisationsutveckling.

Wenisch forskning baseras på fallstudier av fem divisioner inom ett företag i kommunikationsbranschen. Mer än 80 intervjuer genomfördes för att skapa en bild av hur och varför divisionerna valde att implementera BSC och hur det tillämpades och användes över tid.
Tidsmässigt förflöt fyra år innan BSC implementeringen påbörjats i alla fem divisionerna. Den dagliga användningen av BSC var då ännu inte en självklarhet för alla enheter.

Orsakerna till att spridningen, diffusionsprocessen, tagit lång tid anser Wenisch bero på organisationsfaktorer som bl.a. befintliga redovisningssystem, bristande IT-stöd, samt existerande subkulturer inom divisionerna.

Simone Wenisch ser BSC som ett hjälpmedel som möter på liknande motstånd som andra påstådda revolutionerande ledningsmetoder och menar att BSC är lika svårt att implementera och använda över tid som andra verktyg. Det som gör BSC speciellt är att det skapar transparens i organisationen och har på så sätt en genomlysningseffekt som inte välkomnas av alla inom organisationen.

För en lyckad implemetering bör företag bygga på redan existerande infrastukturen och så långt som möjligt anpassa styrkortet till sina behov. Vid implementering av balanserade styrkort bör företag dessutom vara medvetna om att BSC inte är lösningen på alla problem inom organisationen. Studien kunde till exempel inte konstatera att implementering av BSC gav några fördelar i utvecklingen av nya strategier eller förändringar av redan existerande.

Fredagen den 24 september försvarar Simone Wenisch, institutionen för företagsekonomi vid Umeå universitet sin avhandling med titeln “The diffusion of a Balanced Scorecard in a divisionalized firm – Adoption and Implementation in a practical context”. Svensk titel: Diffusionen av Balanserade Styrkort inom ett divisionaliserat företag.
Disputation äger rum kl. 13.15 i Hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Marko Järvenpää, Jyväskylä universitet, Finland.

Kontaktinformation
Simone Wenisch nås på:
Tel: 090 -786 61 62
E-post: Simone.Wenisch@fek.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera