Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2004

Biomekaniskt centrum, nyttsamarbete teknik-medicin

Ett Biomekaniskt centrum (Centre for Biomechanics at Lund University) har inrättats vid Lund Universitet för att underlätta samarbete mellan forskargrupper vid LTH och medicinsk respektive naturvetenskaplig fakultet.

Fredagen den 17 september kl. 13.15 invigs centret genom en öppningsceremoni i sal M:B i M-huset, LTH.
I den nya centrumbildningen kan ortopedernas praktiska erfarenheter och de tekniska specialisternas mer mekaniska och matematiska kunskaper mötas. Modeller för hur ben kan stärkas av vibrationer för att motverka benskörhet, proteser för leder i underarmarna, höftleds- och knäprotester är exempel på gemensamma forsknings-områden. Dessa har hittills utförts av gemensamma examensarbetare under några år. Ett mål är att kunna anställa en doktorand tillsammans. Centrumbildningen gör det lättare att söka pengar till sådana forskningsprojekt.
Föreståndare är universitetslektor Ingrid Svensson, Avdelningen för hållfasthetslära vid LTH. Ordförande är Ian McCarthy, ortoped vid Universitetsjukhuset i Lund.
Vid invigningen kommer vice rektor Björn Wittenmark kommer att invigningstala och därefter följer populärvetenskapliga biomekaniska presentationer av både inbjudna forskare och forskare aktiva inom centret.
Bland föreläsarna finns bland annat docent Anders Hedenström, teoretisk ekologi, som under rubriken “Biomechanics of bird flight”, utreder hur fåglarna egentligen kan flyga.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Kontaktinformation
Frågor besvaras av Ingrid Svensson, tel: 046-222 79 93 eller 046-222 31 15. Epost: Ingrid.Svensson@solid.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera