Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2004

Robotar kan lära av sina misstag

Inom en snar framtid kommer intelligenta självgående robotar att hjälpa oss inom flera olika områden, exempelvis med transporter, städning, gruvdrift eller jordbruk. Robotarna styrs utan hjälp av människor och planerar själva vad som skall göras.

Detta medför stora krav på säkerhet så att inte människor, djur eller annat i omgivningen skadas. Robotarna måste även kunna upptäcka om arbetet inte går som planerat. Med andra ord, robotarna måste ha förmågan att upptäcka fel och även kunna ta reda på vad som gick fel.

Det vanligaste sättet att upptäcka fel hos robotar idag är med hjälp av modeller som förutspår robotens position efter ett visst agerande. Om roboten hamnar i den förutspådda positionen agerar den rätt och om den hamnar i en annan position uppstod ett fel. Men när det gäller självgående robotar är det ofta svårt, eller till och med omöjligt, att skapa noggranna modeller.

Ola Pettersson vid Örebro universitet har i en doktorsavhandling undersökt hur man kan upptäcka fel utan modeller. Ola har istället undersökt robotens beteendemönster för att se om den agerar felaktigt.

– Att undersöka beteendemönster för feldetektering hos mobila robotar är en ny metod, säger Ola Pettersson. Därför krävs forskning för att undersöka om metoden verkligen fungerar. I vår forskning föreslår vi att roboten skall lära sig vad som är rätt eller felaktigt agerande.

Metoden som Örebroforskaren använder kommer att göra robotarna lättare att använda för oss människor.

– Vi kommer helt enkelt att kunna tala om för roboten när den gör rätt eller fel, i stället för att beskriva det i matematiska modeller, säger Ola Pettersson.

Avhandlingen visar att det går att upptäcka fel och även bestämma vilken typ av fel som uppstod genom att undersöka robotens beteendemönster. Flera olika tekniker har undersökts och användbarheten har visats i ett stort antal experiment, både med en simulerad och med en verklig robot. Statistiska metoder har använts för att jämföra de olika resultaten.

Kontaktinformation
Ola Pettersson disputerar i datavetenskap, fredag 1 oktober 2004 klockan 13:00, Hörsal T, Örebro universitet med avhandlingen “Model-Free Execution Monitoring in Behavior-Based Mobile Robotics”.

För mer information kontakta Ola Pettersson på telefon: 021-34 26 34, mobil: 0739-67 89 07,
e-post: ola.b.pettersson@se.abb.com

Bild på Ola Pettersson finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats.
Adress: www.oru.se/press/bildarkiv/ola_pettersson

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera