Tema

Med kvaliteten i fokus

Torsdagen den 16 september är det dags för den årligen återkommande konferensen om kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet.I år är det ledarskap och samverkan som är ledstjärna för föreläsningarna, deltagarna kommer bland annat att få stifta närmare bekantskap med Botniabanans miljöchef Marie Berglund, Föreningssparbankens förra vd Birgitta Johansson-Hedberg, Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall och Norrbottens läns landstings direktör Elisabeth Holmgren.

Världen förändras snabbt, som bekant.
Det som var välbekant och sant i går är i dag hopplöst ute och nästan oviktigt.
För några månader sedan fick EU tio nya medlemsländer och ända sedan 1989 har Europas gränser ritats om vid flera tillfällen.
Vi rör oss mer obehindrat än tidigare över dessa gränser, vi arbetar och studerar i andra länder än i de vi är födda, vi knyter vänskapsband och professionella kontakter över snart sagt hela världen.

För medarbetarna vid Avdelningen för kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet innebär dessa snabba förändringar också möjligheter. Till den förändrade världsbilden hör nämligen också en allt mer snabbt utvecklad teknik och förenklade kommunikationer. Något som i sin tur föder oro – hos enskilda individer, hos enskilda företag och ibland på hela orter. Hur överlever en bygd där själva grunden för existensen plötsligt läggs ner och försvinner?

Bengt Klefsjö, professor vid Avdelningen för kvalitets- och miljöledning, menar att det finns gott om möjligheter för dem som vågar göra något annorlunda, de som kanske vågar bryta mönster och etablera samverkan och tillsammans med andra nyttja sin styrka på olika nivåer.
– Uttrycket ”made in Sweden” kanske borde bytas ut mot ”made by Sweden” i ett läge när exempelvis en Volvo S40 består av delar från ett tiotal länder och sätts ihop i Belgien.

Under årets upplaga av den återkommande kvalitets- och miljöledningskonferensen vid Luleå tekniska universitet får deltagarna, precis som tidigare år, möjlighet att lyssna till representanter från olika delar av samhället.
På föreläsarlistan finns entreprenörer, företagsledare, politiker, en tidningschef, en stå-upp-komiker, en facklig förbundsordförande – och några till.
Ämnena skiftar – från stort till smått, från smalt till brett.

Hela programmet återfinns på intillstående länk.

Dag: 16 september
Plats: Aula Aurora, campus Luleå
Tid: Klockan 08.30-17.00

Medias representanter hälsas varmt välkomna att övervara hela eller delar av konferensen!

Upplysningar: Professor Bengt Klefsjö, tel. 0920-49 11 23, 070-550 05 77, bengt.klefsjo@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Med kvaliteten i fokus

 lästid ~ 2 min