8 september 2004

Injektion i masugnen kan vara pusselbit i utvecklingen

Produktionen av järn i svenska masugnar är effektiv och energiförbrukningen är låg. Lena Sundqvist-Ökvist, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har bedrivit sina forskarstudier på SSAB i Luleå. Hon har utgått från problem som uppstått i samband med en test av ny pellets och återanvändning av restprodukter.

Det första hon tittat på är slaggbildningen i masugnen. I Sverige är mängden slagg som utvinns ur masugnar relativt låg vilket är en fördel då energiförbrukningen sänks och produktionseffektiviteten blir hög. Nackdelen är att sammansättningen hos slaggen påverkas kraftigt av förändringar i värmeläget i masugnen. En sådan förändring kan leda till att slaggen blir trögflytande vilket stör produktionen.

En metod som består i att injicera så kallade slaggbildare in i masugnen och på så vis kunna styra slaggbildningen har utvärderats. Mängden slagg kan därmed sänkas ytterligare med bibehållet högt alkaliutbyte och god svavelrening av järnet. Idag är inte injektion av slaggbildare en del av den ordinarie verksamheten men i Lena Sundqvist-Ökvists avhandling beskriver hon det som något som kan vara en pusselbit i utvecklingen av masugnsprocessen.

Den andra delen av hennes doktorsavhandling har handlat om hyttsot, det stoft som kommer ur masugnen. SSAB Tunnplåt har, sedan 1993, återanvänt hyttsotet i masugnen via en cementbunden brikett som fungerat bra. Hyttsot har dock en negativ inverkan på hållfastheten i briketten. En sänkt andel hyttsot i briketten minskar bildningen av nytt stoft.
Resultaten av Lena Sundqvist-Ökvists forskning visar att återanvändningen av hyttsotet genom injecering i masugnen är ett effektivt utnyttjande av järn och kol som ingår i stoftet. På SSAB pågår ett arbete med att försöka hitta en tekniskt lämplig metod för att återvinna hyttsot vid injicering i masugn.

Lena Sundqvist-Ökvist är utbildad kemi- och biologilärare. Hon har även en bergsingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet.
Den 10 september disputerar hon med avhandlingen Co-injection of basic fluxes of BF flue dust with PC into a BF charged with 100 % pellets – effects on slag formation on coal combustion.

Upplysningar: Lena Sundqvist-Ökvist, 070-358 22 56, lena.sundqvist@ssab.com eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-698 16 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera