6 september 2004

Subtropiska Arktis

Nordpolen – en symbol för kyla – hade en gång i tiden ett tropiskt klimat, enligt forskare som nu är på hemväg från en forskningsexpedition i Arktis.

Under den internationella forskningsexpeditionen ACEX, Arctic Coring Expedition, har forskarna upptäckt att Arktiska oceanen har varit isfri på grund av en förhistorisk global uppvärmning av klimatet. Forskarlaget, med deltagare från åtta länder, har borrat upp nära 400 meter sediment ifrån havsbotten på ett vattendjup av drygt 1300 meter. Sedimentet vilar på en 80 miljoner år gammal berggrund. Professor Jan Backman från Stockholms universitet är en av forskningsledarna på ACEX och han säger “Arktiska oceanens historia kommer att omprövas utifrån de nya vetenskapliga resultat som har framkommit under ACEX”.

I borrkärnorna från havsbotten har hittats fossil från alger som enbart levde i subtropiska sjöar med en temperatur på ca 20°C. Fossilen kan dateras ca 55 miljoner år tillbaka, till den tidsperiod som benämns “Palaeocene-Eocene thermal maximum”, PETM. Perioden karakteriseras av ett extremt varmt klimat som orsakade en naturlig växthuseffekt, vilket i sin tur ledde till en omfattande ökning av koldioxid i sjöar och i luften.

Enligt Michael Kaminski, forskare från University College i London som nu arbetar ombord på isbrytaren Oden i Arktis, kan man se att en utbredd massdöd av bottenlevande organismer orsakades av klimatförändringen. Vidare fram i tiden framgår det att många arter försvann, bara ett fåtal överlevde de hårda temperaturförändringarna. Professor Jan Backman säger också att forskarna blev överraskade av att finna spår efter sötvatten och varma perioder. Det betyder att miljöbetingelserna har varit mer varierade än vad som tidigare förutspåtts.

Arctic Coring Expedition, ACEX, återkommer till avresehamnen Tromsö i Norge den 14 september. I november kommer forskarna att återsamlas på universitetet i Bremen i Tyskland för att fortsätta analysarbetet av sedimentkärnorna. De fortsatta undersökningarna kommer att kunna hjälpa till att förklara hur klimatet i Arktis har förändrats, från växthusklimat till nuvarande istid.

ACEX genomförs inom det internationella vetenskapliga forskningsprogrammet IODP, Integrated Ocean Drilling Program, och har en budget på 12 miljoner USD. Inom IODP finns ECORD, European Consortium for Ocean Research Drilling, som är en sammanslutning av europeiska nationer och ett konsortium av forskningsinstitutioner som ansvarar för det tekniska och logistiska stödet; t ex operativ och vetenskaplig ledning, is- och väderdata. Polarforskningssekretariatet har en viktig roll i denna komplexa expedition.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar om ACEX och forskningsresultaten, kontakta Eva Grönlund, informationssekreterare vid Polarforskningssekretariatet, tel 08-673 97 30 eller 070-344 92 51, e-post eva.gronlund@polar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera