Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2004

Världsledande mansforskare till Uppsala

Professor Robert Connell, från universitetet i Sydney, Australien, inleder en av hösten föreläsningsserier på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Han kommer att tala om maskulinitet, jämställdhet och globalisering.

Robert Connell är en av världens mest framstående forskare på män och maskulinitet. Han har tidigare innehaft ett flertal professurer i såväl USA som Australien och arbetar även inom FNs organisation INSTRAW (United Nations International Research and Training Intitute for the Advancement of Women). Connells forskning, inriktad mot sociologi, utbildning, politisk historia, klass och genus har resulterat i studier av fattigdom och utbildning, maskulinitetskonstruktioner och genusteori. Hans nuvarande forskningsintressen omfattar bland annat jämställdhet i offentliga institutioner, samt intellektuella och globalisering. Connell är författare eller medförfattare till 18 böcker, bland dem Ruling Class, Ruling Culture: Studies of Conflict, Power and Hegemony in Australian Life (1977) Rethinking Sex: Social Theory and Sexuality Research (1992, med V White och K Johnston), Masculinities (1995), och Gender (2001). Föredraget i Uppsala den 30 augusti har titeln ’’Global Politics, Men, and Gender Equity’’ och behandlar Connells erfarenheter från arbetet i FN, samt genus som en dimension i dagens supermaktpolitik.
Föredraget inleder en seminarieserie om genusvetenskapliga perspektiv på män och maskuliniteter som pågår på Centrum för genusvetenskap fram till maj 2005. Senare i höst arrangeras också en konferens om intersektionalitet, och en seminarieserie om sexualiteter och identitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera