Tema

Fika med forskare

Snart drar Stockholms Akademiska Forums Vetenskapscafé igång! Under fem dagar förvandlas vår lokal i Kulturhuset till ett café öppet för alla som vill lyssna till forskare som samtalar kring aktuella teman. Varje diskussion pågår cirka 45 minuter och leds av samtalsledare som Jonas Hallberg, Gunilla Myrberg, Lena Sundström med flera.

Följande samtal kommer att hållas:
· Typiskt svenskt – finns det?
· Hur samverkar människors olikheter på arbetsplatsen?
· Vad styr medieutbudet?
· Leva länge men inte bli gammal
· ”Non Moving Generation” – om en stillasittande livsstil
· Varför jämställdhet?
· Hon och han – lika eller olika?
· Musik och känslor – ett evolutionsperspektiv
· Strängar, svarta hål och universums skapelse

Vetenskapscaféet inleds tisdag 24 augusti kl. 19.00 med en paneldiskussion, ledd av Jonas Hallberg, om forskarens roll i samhället. Då finns förutom den vanliga cafémenyn även öl och vin till försäljning.

Vi bjuder alla föranmälda journalister på vin/öl/alkoholfritt alternativ och tilltugg under tisdagskvällen. Skicka ett mejl till moritz@stockholmsakademiskaforum.se eller ring på 08-674 77 71 och anmäl att du kommer (nämn namn och vilken tidning/radiokanal och program/tv-kanal och program som du kommer ifrån).

Tanken med Vetenskapscaféet är att bjuda på aktuell forskning på ett lättillgängligt sätt. Planeringsgruppen har bestått av representanter från Stockholms sex största universitet och högskolor. Det är tack vare dem som vi har möjlighet att bjuda på ett så brett program med så många framstående forskare. Programmet hittar du bifogat som pdf. Se även www.stockholmsakademiskaforum.se för tillägg/ändringar.

Vetenskapscaféet ingår som en del i EuroScience Open Forum 2004, ett öppet forum för vetenskap, teknik och forskning (se www.esof2004.org) och stöds av Riksbankens jubileumsfond.

Stockholms Akademiska Forum är ett samarbete mellan nio universitet och högskolor i Stockholm med syfte att underlätta kontakterna mellan lärosätena och det omgivande samhället. Vi arbetar med studentrekrytering, studie- och vetenskapsinformation, samverkan med små och medelstora företag samt driver projekt på uppdrag av Stockholms akademiska rektorskonvent.

Kontaktinformation
Stina Moritz, tel 08-674 77 71, e-post moritz@stockholmsakademiskaforum.se

Fika med forskare

 lästid ~ 1 min