Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 augusti 2004

Trafikbuller mer störande för sömnen än ventilationsbuller

Trafikbuller stör sömnen mer än buller från ventilation och det är därför bättre att placera sovrum mot gården. Det visar en licentiatuppsats från Sahlgrenska akademin.

Buller är ett växande miljöproblem som påverkar vår hälsa. Samhällsbuller, särskilt buller från trafiken, är ofta störande för sömnen. Ett sätt att minska effekterna av buller är att utnyttja de stora variationer som finns i tätorters ljudlandskap. För att kunna utnyttja stadens ljudlandskap på ett bättre sätt behövs kunskap om hur störande olika buller är för sömnen. Fil kand Annbritt Skånbergs har därför i sin licentiatuppsats studerat effekter på sömnen av två vanliga ljudkällor i bostäder.

I studierna har försökspersoner sovit både i det egna hemmet och i sömnlaboratorium och blivit exponerade för olika buller under natten. Resultaten visar att försökspersonerna upplevde trafikbuller mer störande för sömnen än ventilationsbuller vid lika ljudnivåer.

– Om valet är mellan en trafikerad gata och en innergård är det bättre att sovrummet vetter mot gården även om det finns ventilationsbuller på gården, säger Annbritt Skånberg.

Det har varit okänt om människor som är vana att sova med trafikbuller och människor som bor i lugna miljöer, reagerar på liknande sätt när sömnstörningar av buller mäts i ett sömnlaboratorium respektive hemmet. Resultaten från studierna visar att effekter av buller på sömnen är lika för båda grupperna oavsett om de sover i ett sömnlaboratorium eller i hemmet vid lika trafikbullernivåer.

Uppsatsen är skriven av:
Fil kand Annbritt Skånberg, telefon: 031-773 36 13, e-post: annbritt.skanberg@envmed.gu.se

Handledare:
Docent Evy Öhrström, telefon: 031-773 36 10, e-post: evy.ohrstrom@envmed.gu.se

Uppsats för licentiatexamen, Sahlgrenska akademin, institutionen för samhällsmedicin, avdelningen för miljömedicin
Licentiatuppsatsens titel: Community noise and sleep disturbance – field and laboratory evaluations
Uppsatsen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera