Tema

Nytt plastmaterial gör att konstgjorda höftleder håller längre

Kraftig strålbehandling av polyetylenplast ökar dess motståndskraft mot slitage. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Resultaten kan få stor betydelse för hur länge en konstgjord höftled håller.

Ungefär 13 000 svenskar får varje år en konstgjord höftled. Hos äldre patienter är den förväntade protesöverlevnaden mycket god. Nästan alla patienter med primär ledsvikt har kvar sin protes efter tio år. Under senare år har dock fler och fler yngre och mer aktiva personer behövt höftproteser. Hos dessa är prognosen sämre. Slitageprodukter från den konstgjorda leden kan orsaka inflammation som påverkar benet och hur protesen sitter fast. En möjlighet att minska problemet är att förbättra ledytornas motståndskraft mot slitage.

Leg läkare Georgios Digas har i sitt avhandlingsarbete utvärderat höftleder tillverkade av en ny polyetylenplast som behandlats med kraftig strålning. Metoden gör att materialet inte slits lika mycket. I två studier, de första i världen, har han undersökt skillnaderna mellan höftledsproteser tillverkade i den nya strålbehandlade plasten och proteser av den plast som idag är standard.

I båda studierna fann Georgios Digas att den nya plasten slets betydligt mindre än den vanliga plasten. Efter det första året framträdde skillnader än mer tydligt eftersom en omformning av ledskålen alltid sker under det första året, oavsett vilken av plasterna som används.

– Om dessa resultat står sig efter längre uppföljning är dessa fynd positiva för patienter med höftledsprotes. Antalet patienter som måste operas om kommer med stor sannolikt att minska avsevärt, säger Georgios Digas.

Avhandlingen är skriven av:
leg läkare Georgios Digas, telefon: 031-342 44 41, hem: 031-47 43 79, mobiltelefon: 0734-05 02 65, e-post: georgios.digas@vgregion.se

Handledare:
professor Johan Kärrholm, telefon: 031-342 42 71, e-post: eva.fermen@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för ortopedi

Avhandlingens titel: New polymer materials in total hip arthroplasty. Evaluation with radiostereometry, bone densitometry, radiography and clinical parameters
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nytt plastmaterial gör att konstgjorda höftleder håller längre

 lästid ~ 1 min