Tema

FNs strategier för främjandet av kvinnors mänskliga rättigheter inte så framgångsrika som hävdats

Förenta Nationernas (FN) strategier för att öka jämställdheten på människorättsområdet har ökat kunskapen om kvinnors situation, samtidigt som mångfalden av kränkningar osynligjorts. Detta framkommer i en doktorsavhandling i internationell rätt av Sari Kouvo på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

FN har sedan starten 1945 varit en av de främsta internationella aktörerna för mänskliga rättigheter. Trots sin strävan att främja mänskliga rättigheter, har FN kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning främja de mänskliga rättigheterna för kvinnor. Som en reaktion på kritiken har FN antagit olika strategier för att öka jämställdheten på människorättsområdet och för att främja kvinnors mänskliga rättigheter.

De strategier som främjats under 1990-talet har syftat till att integrera kvinnors mänskliga rättigheter eller ett genusperspektiv på hela människorättsområdet. I praktiken har dock integreringen lett till ett selektivt fokus på vissa specifika frågor såsom våld mot kvinnor. Andra områden, t.ex. kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter, har hamnat i skymundan.

– Ett selektivt fokus leder till att mångfalden av kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter osynliggörs, vilket i sin tur leder till förenklade lösningsmodeller på problemen, säger Sari Kouvo.

Avhandlingens fokus ligger på brytpunkten mellan främjandet av så kallade kvinnocentrerade jämställdhetsstrategier, vilka var dominerande under 1970-talet och dagens så kallade ”mainstreaming”-strategier. Fokus ligger på de strategier som vuxit fram under 1990-talet som syftar till att integrera antingen kvinnors mänskliga rättigheter eller ett genusperspektiv. I avhandlingen analyseras bakgrunden till, utformningen av och innehållet i dessa strategier, samt deras tillämpning inom FNs människorättssystem.

Sari Kouvo är verksam vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Avhandlingen presenterades i juni 2004.

Avhandlingens titel: ”Making Just Rights? Mainstreaming Women´s Human Rights and a Gender Perspecitve”

För ytterligare information kontakta Sari helst per e-post: sari.kouvo@law.gu.se, tel: 031 – 773 18 46

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

FNs strategier för främjandet av kvinnors mänskliga rättigheter inte så framgångsrika som hävdats

 lästid ~ 1 min