Tema

Anders Jahres medicinska pris till två KI-forskare

Professor Patrik Ernfors och docent Claes Gustafsson, båda vid Karolinska Institutet, tilldelas 2004 års nordiska Anders Jahres medicinska pris till yngre forskare.

Prismotiveringarna lyder: ”Patrik Ernfors tilldelas priset för sina banbrytande studier av nervsystemets tillväxtfaktorer. Han har beskrivit deras roll i hjärnans normala utveckling och deras betydelse för flexibiliteten i den färdiga, vuxna hjärnan. Hans studier förklarar också utvecklingen av flera neurologiska sjukdomar.”

”Claes M. Gustafsson tilldelas priset för sina viktiga upptäckter av faktorer som kontrollerar genuttryck. Denna forskning är viktig för förståelsen av genuttryck i allmänhet, men särskilt för mitokondriens funktion i relation till cellens syrebehov.”

Anders Jahres medicinska pris delas ut av universitetet i Oslo som belöning för framstående vetenskapligt arbete eller forskningsresultat inom nordisk medicin. En eller två seniora forskare tilldelas varje år 1 000 000 norska kronor och en eller två yngre forskare delar på 400 000 norska kronor.

Priserna utdelas vid en högtidlig ceremoni vid universitet i Oslo den 8 oktober 2004.

Tidigare pristagare vid Karolinska Institutet har sedan 1990 varit: Johan Ericson, Jonas Frisén, Klas Kärre, Karl Tryggvason, Lars Olson, Lorenz Poellinger, Jan-Åke Gustafsson och Tomas Hökfelt.

Kontaktinformation
Professor Patrik Ernfors nås på tel 08-5248 7659 eller mail patrik.ernfors@mbb.ki.se

Docent Claes Gustafsson nås på tel 08-5858 3974 eller mail claes.gustafsson@mednut.ki.se

För porträttbilder kontakta pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, mail sabina.bossi@admin.ki.se

Anders Jahres medicinska pris till två KI-forskare

 lästid ~ 1 min