Artikel från Stockholms universitet
13 augusti 2004

Världens största dator för klimatsimulering Miljöseminarium med japanska och svenska forskare

I Japan finns världens största dator för klimatsimulering, Earth Simulator. Den enorma anläggningen möjliggör en unik detaljrikedom i simuleringar av förändringar av klimat och havscirkulation.Framtida klimatförändringar är ett av de teman som kommer att behandlas vid ett seminarium om miljö och hållbar utveckling som universitetet i Tokyo anordnar tillsammans med Stockholms universitet, där bland annat Earth Simulator kommer att presenteras.

Tid: 24 augusti kl. 9.00 – 17.00
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati

Ett annat av de intressanta ämnena vid seminariet är ålens vandringar i Stilla havet. Att de europeiska ålarna vandrar till Sargassohavet för att leka och nu tycks också gåtan med de japanska ålarnas vandringar vara på väg att lösas. En av världens främsta ålforskare, professor Tsukamoto, medverkar.

Andra ämnen som kommer att behandlas är ekosystemens känslighet, vattenmiljö i stadsområden, arkitekturmiljö och grön produktion.

Ett stort antal svenska och japanska miljöforskare kommer att medverka, bland andra professorerna Carl Folke (naturresurshushållning), Erland Källén, (dynamisk meteorologi) och Henning Rodhe (kemisk meteorologi) från Stockholms universitet samt Gunnel Dalhammar (bioteknologi) från KTH, Michael Edén (väg- och vattenbyggnad) från Chalmers och Bengt Kriström (skogsekonomi) från Sveriges Lantbruksuniversitet.

I samband med seminariet ordnas även ett möte mellan tio japanska och tio svenska doktorander.

Seminariet ingår i University of Tokyo Forum 2004 och liknande seminarier anordnas 24 och 25 augusti vid Uppsala universitet (naturvetenskap), Karolinska Institutet (medicin) och Handelshögskolan i Stockholm (ekonomi).

Programmet för miljöseminariet finns på http://www.adm.u-tokyo.ac.jp/res/res2/utfhp/environtop.html

För bilder på superdatorn och ålar kontakta Agneta Paulsson på agneta.paulsson@eks.su.se

Närmare upplysningar om miljöseminariet lämnas av professor Henning Rodhe, tfn 08-16 43 42 eller e-post rodhe@misu.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera