Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 augusti 2004

Kortison kan förbättra läkningen av skadade nerver, visar avhandling

Nu visar en ny avhandling från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola att kortison kan förbättra läkningen av skadade nerver. Studierna gäller skador som uppstått i samband med käkkirurgi, men de överraskande resultaten kan även få betydelse för behandlingen av andra nervskador. Kortison skulle exempelvis kunna användas vid ansiktsförlamning och skador i händerna.

– Vi kommer att undersöka det närmare, säger avhandlingens författare Awwad Al Bishri, tandläkare med käkkirugi som specialitet.

Awwad Al Bishri kom till universitetssjukhuset MAS från Saudi Arabien för fyra år sedan för att utbilda sig till specialist i käkkirurgi. Här blev han intresserad av de skador som drabbar patienter som genomgår käkkirurgi, exempelvis för att ändra svåra över- och underbett, och han skrev in sig som doktorand vid Malmö högskola. Under operationerna kan ansiktets känselnerver komma i kläm och ge nedsatt känsel på haka och läppar.

– Skadorna är ofta övergående, men hos en del blir de permanenta och ätsvårigheter kan uppstå. Därför är det viktigt att hitta en lösning på problemet. Jag ville ta reda på vad som påverkar risken att drabbas, säger Awwad Al Bishri.

En enkätundersökning av 43 patienter som tidigare opererats i käken visade att kortison halverade antalet bestående nervskador.

– Det var överraskande eftersom många menar att kortison försämrar nervernas återhämtning. Skälet till att vi alls ger kortison är att det minskar svullnaden i ansiktet efter operationen, förklarar Awwad Al Bishri.

Kan hjälpa vid handskador
I nästa steg genomförde Al Bishri och den forskargrupp han tillhör på avdelningen för käkkirurgi på Odontologiska fakulteten en studie på råttor. De fann att råttor som efter en nervskada gavs kortison återfick gångfunktionen bättre. Förklaringen kan vara att kortison på lång sikt stimulerar kroppens immunförsvar.

– Normalt undertrycker kortison immunförsvaret. Det var därför många trodde att kortison skulle påverka den skadade nervens återhämtning negativt. Men vi gav kortison bara under en dag. Vi såg att de vita blodkroppar som hjälper till med läkningen av nerver först minskade hos råttorna som fått kortison, men efter ett par dagar blev de fler än hos övriga. Vi tror att det är denna rekyleffekt som ligger bakom de positiva resultaten, säger Awwad Al Bishri.

I så fall skulle behandling kunna få en vidare spridning och användas på andra åkommor där nerver i det perifera nervsystemet kommit till skada, förklarar han. För att undersöka den möjligheten kommer forskargruppen, under ledning av professor Jan Rosenquist, att genomföra ytterligare undersökningar för att belysa den exakta verkningsmekanismen.

– Tanken att använda kortison vid handskador är intressant, säger Lars Dahlin, docent och handkirurg på universitetssjukhuset MAS, och inblandad i avhandlingens försök på råttor. Jag tror dock inte att det kommer att fungera i de fall nerven är helt avklippt.

Till att börja med betyder resultaten mest för de patienter som opereras med käkkirurgi.

– Vi ger dem nu en högre dos kortison än tidigare, eftersom vi tror att det är bäst. Dessutom visade avhandlingen att nervskadorna kan minskas med en viss typ av operation, säger Awwad Al Bishri.

För mer information, kontakta Awwad Al Bishri på mailadress albishri@hotmail.com.

Kontaktinformation
albishri@hotmail.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera