Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juli 2004

Miljövänligare motor med variabel kompression

Tio procent lägre bränsleförbrukning och fritt val mellan olika bränslen. Det är målet med ett forskningsprojekt i systemteknik vid Linköpings universitet, med starkt fokus på energi- och klimatfrågor.

Projektets hjärta är en experimentmotor från Saab med variabel kompression, konstruerad av den tidigare tekniske chefen Per Gillbrand. Hjärnan är en styrfunktion med uppgift att ständigt hålla en optimal avvägning mellan kompressionen och motorns tändläge.

När kompressionen (gastrycket i cylindern) ökar, så stiger motorns verkningsgrad. Det betyder att man får ut mer effekt på samma mängd bränsle. Men ett ökat tryck betyder också högre temperatur och därmed risk för spontan självantändning (“knack”) som skadar motorn.

– Vid normal körning kan man vrida upp kompressionen och därmed sänka bränsleförbrukningen. När lasten ökar – till exempel vid acceleration – sänker man kompressionen för att förhindra knack, säger Lars Eriksson, universitetslektor vid Avdelningen för fordonssystem. Han leder projektet Modellering, simulering och reglering av förbränningsmotorer som nyligen fått fortsatt stöd från Energimyndigheten med 1,6 miljoner kronor för två års forskning.

Förnyelsebara bränslen liksom bensin med hög iblandning av etanol kräver i dagens bilmotorer en ändring av kompressionstalet. Om detta styrs automatiskt kan man fritt växla mellan olika bränslen utan att det påverkar motorns funktion.

Styrsystemet bygger på signaler från sensorer vid motorblocket (kompressionsläget) och tändstiftet (tändläget). Patentet på tolkning av jonströmssignaler från tändstiftet ägs gemensamt med Mecel AB.

Energimyndigheten har också beslutat satsa på ytterligare ett LiU-projekt, Reglering av kopplade gasflöden i tunga dieselmotorer, med professor Lars Nielsen som ledare. 2,5 miljoner kronor för tre års forskning anslås till projektet.

Kontaktinformation
Lars Eriksson, e-post larer@isy.liu.se, tel 013-284409.
Lars Nielsen, e-post lars@isy.liu.se, tel 013-281307.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera