Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2004

Tydligare miljöfokus krävs av marina forskningscentrum (2004-07-01)

För 15 år sedan, när säldöd och algblomning hotade svensk havsmiljö, instiftade regeringen tre marina forskningscentrum med ansvar för marin forskning, miljöövervakning och information i respektive region. Informationsuppgiften har alla klarat relativt bra, men både forskningen och miljöövervakningen skulle vinna på ökad samordning och en tydligare förordning. Det konstaterar Vetenskapsrådets expertpanel som på regeringens uppdrag har utvärderat verksamheten vid Göteborg, Stockholm och Umeås marina forskningscentrum.

Ett förutsättningslöst stöd till forskning vid marina centrum kan enligt expertpanelen ifrågasättas. Om den marina forskningen ska ges särskilt stöd genom sina centrum bör det finnas tydliga skäl. Tydligt fokus på miljöfrågorna är ett sådant skäl. Ett annat är att marin forskning kräver särskilda resurser, t ex fartygstid, vilket är svårt att täcka inom normala forskningsanslag. Expertpanelen föreslår en ny förordning där kopplingen mellan forsknings- och miljöövervakningsuppdraget stärks och där informationsuppdraget knyts till detta uppdrag.

Samordning av verksamheten sker i dag nästan bara inom informationsuppdraget, expertpanelen föreslår utökat samarbete även genom koordinering av fiskforskning och datahantering. En överordnad enhet för samordning och fördelning av fartygstid mm skulle enligt expertpanelen stärka både den marina forskningen och miljöövervakningen.


Om de marina forskningscentrumen

Vid inrättandet hade de marina forskningscentrumen olika förutsättningar, t ex fanns redan en stor marin forskningsverksamhet vid universiteten i Göteborg och Stockholm, men inte i Umeå där inrättandet av ett forskningscentrum därmed fått störst betydelse, relativt sett. Utvärderarna konstaterar att de marina centrumen i Göteborg och Stockholm, till skillnad från Umeå, inte tagit tillräckligt ansvar för miljöövervakningen i sin region. I Umeå är däremot antalet aktiva forskare för få för att utgöra en stimulerande forskningsmiljö.


Om rapporten

Utvärderingen “Utvärdering av centrum för marin forskning – redovisning av ett regeringsuppdrag” ingår i Vetenskapsrådets rapportserie.

Expertgruppen bakom rapporten har bestått av Peter M Haugan, Universitetet i Bergen, Norge; Katherine Richardson Christensen, Århus universitet, Danmark; Bo Riemann, Danmarks miljöundersøgelser (DMU); Jens Skei, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) och Martin Testorf, Vetenskapsrådet. Lars Tranvik, Uppsala universitet, har varit ordförande; Jonas Björck och Lars M Nilsson från Vetenskapsrådet har varit sekreterare.


Beställningar

En pdf av rapporten finns att hämta under länken nedan. Den tryckta rapporten kan beställas gratis från www.vr.se/publikationer fr o m slutet av augusti.

Kontaktinformation
Jonas Björck, forskningssekreterare, 08-546 44 203 E-post: Jonas.Bjorck@vr.se
Camilla Jakobsson, informatör, 08-546 44 336 E-post: Camilla.Jakobsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera