Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 juni 2004

Östrogen viktigt för mäns skelett

Östrogen skyddar inte bara kvinnor mot benskörhet, utan har även stor betydelse för skelettet hos män. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Benskörhet är ett allvarligt folkhälsoproblem. Den vanligaste formen är postmenopausal osteoporos som drabbar kvinnor efter klimakteriet till följd av minskad östrogenproduktion. Men studier gjorda de senaste åren har visat att benskörhet även är ett stort problem bland män. Androgener har länge ansetts vara de viktigaste hormonerna för reglering av skelettet hos män, men eftersom androgener kan omvandlas till östrogener i kroppen har forskare börjat studera om östrogener också är viktiga för skelettet hos män.

I fil mag Marie Lindbergs avhandling har betydelsen av östrogen för det manliga skelettet utretts med hjälp av djurstudier. Studierna visar klart att östrogen kan skydda det manliga skelettet mot benskörhet och att östrogen krävs för att nå en normal benmassa hos män.

– Östrogen är inte bara av betydelse för skelettet hos kvinnor, som länge varit den allmänna uppfattningen, utan är i högsta grad även av betydelse för skelettet hos män, säger Marie Lindberg.

Östrogen har länge använts som behandling mot benskörhet hos kvinnor. Den ökade risken för olika sidoeffekter vid långvarig östrogenbehandling, som bröstcancer och blodpropp, har dock intensifierat sökandet efter nya behandlingar. Östrogen utövar via två olika östrogenreceptorer effekter i kroppen. Marie Lindberg har studerat den relativa betydelsen av de båda östrogenreceptorerna i kroppens olika vävnader för att få en ökad kunskap och förståelse för hur östrogen verkar och därmed underlätta utvecklandet av nya behandlingsalternativ.

Hon visar i avhandlingen att signaleringen via den ena östrogenreceptorn, kallad betareceptorn, kan leda till en minskad östrogeneffekt i skelettet. En substans med hämmande effekt på betareceptorn skulle därför kunna användas för att ge ökad östrogeneffekt i skelettet och därigenom starkare ben.

– Dessa resultat kan leda till utvecklandet av nya läkemedel som har kvar östrogenets positiva effekter på bland annat skelettet, men som saknar de negativa sidoeffekterna, säger Marie Lindberg.

Avhandlingen är skriven av:
Fil mag Marie Lindberg, telefon: 031-342 49 29, mobiltelefon: 0703-55 43 94, e-post: marie.lindberg@medic.gu.se

Handledare:
Professor Claes Ohlsson, telefon: 031-342 28 73, e-post: claes.ohlsson@medic.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för internmedicin

Avhandlingens titel: Estrogen Receptors in the Regulation of the Skeleton

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera