Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 juni 2004

Från antiken till 1900-talets historiaNordiska historiker möts i Stockholm

Det 25:e Nordiska historikermötet äger i år rum vid Stockholms universitet. Mötet väntas samla drygt 300 nordiska historiker till några dagars diskussioner kring aktuella frågor inom nordisk historieforskning. Historiska institutionen står som värd för arrangemanget.

Tid: 4 – 8 augusti
Plats: Aula Magna, Frescati

Konferensen har tre huvudteman, som förberetts med var sin antologi med bidrag av forskare aktiva inom respektive fält och som kommer att diskuteras under en sammanträdesdag vardera:
• Dödens kultur- och mentalitetshistoria
• Jorden runt igen – nya bidrag till en gammal globalhistoria
• Det nya Norden efter Napoleon.

Därutöver bjuder konferensens program på 8 halvdagsteman, 13 rundbordssamtal, 22 fristående föredrag och 7 projektpresentationer.

Ämnen sträcker sig från antiken (Expansion og kolonisering i den antika världen) till det sena 1900-talets historia (t.ex. Nordic Development Assistance since 1945 och Historia ur ett queerperspektiv? Nya perspektiv på homohistoria, heterosexualitet och våld).

Det rika utbudet presenteras i historikermötets programhäfte, som kan hämtas hem från nätet www.historia.su.se/historikermotet eller beställas per e-post eller telefon (se nedan).

Media är välkomna
Media som vill bevaka konferensens föredrag och diskussioner skall förhandsanmäla sig till Nordiska historikermötets sekretariat, tfn 08-674 71 18 eller via e-post nhm2004@historia.su.se


Närmare information
lämnas av projektsekreteraren Bo Eriksson Janbrink, tfn 08-674 71 18 eller e-post nhm2004@historia.su.se


Historikermötet står öppet för alla intresserade. För hela konferensen (inkl. konferenstryck, luncher och deltagande i de sociala kvällsarrangemangen) är priset 1.400 kr; den som är intresserad av att bara lyssna till enstaka föredrag kommer att kunna lösa dagbiljett.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera