Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2004

Så handskas kommuner med klimatförändringar

Rolf Lidskog, professor i sociologi, och Mikael Granberg, doktorand i statskunskap, har av forskningsrådet Formas beviljats medel för projektet Kunskap, deltagande och åtgärder. Lokalt kapacitetsbyggande för anpassning till ett förändrat klimat. Projektet undersöker den kommunala planeringen och samordningen av åtgärder för att anpassa sig till ett förändrat klimat samt hur kommuner/städer arbetar för att sprida erfarenheter och kompetens mellan sig.

En av de mest aktuella miljöfrågorna är klimatförändringen som sker då jordens medeltemperatur gradvis stiger. En stor del av dagens politiska diskussion handlar om hur man ska få ner utsläppen av växthusgaser. Även om detta arbete är viktigt, är situationen den att samhället samtidigt måste förbereda sig på klimatförändringar. Enligt FN kan en fortsatt temperaturökning inte hindras och därför behövs kunskaper om hur natur och samhälle påverkas och om behovet av anpassningsåtgärder. Parallellt med arbetet med att motverka ökningen av växthuseffekten måste länder därför förbereda sig för ett förändrat klimat. Detta är fallet även för Sverige, och ett förändrat klimat kommer att utgöra en stor utmaning för svenska städer och kommuner.

Lidskog ska studera svenska kommuners arbete med att utveckla åtgärder för att anpassa sig till en förväntad klimatförändring.
-Politiker och myndigheter med ansvar för kommunal planering ställs i dag inför att de på vissa områden måste fatta beslut och agera under kunskapsosäkerhet, säger Rolf Lidskog. Samtidigt ställs krav på ett breddat deltagande i beslutsprocesser. Hur agerar kommunen i en situation där stora värden kan stå på spel samtidigt som det finns kunskapsosäkerhet om åtgärdernas relevans och konsekvenser? Hur arbetar man för att få medborgare, frivilligrörelser, intresseorganisationer och näringsliv delaktiga och aktiva i arbetet? Hur arbetar man för att sprida erfarenhet och kompetens till andra kommuner och städer?


Pressbilder finns på följande adress: http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#lidskog

Kontaktinformation
Rolf Lidskog, telefon 019-30 32 72, e-post rolf.lidskog@sam.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera