Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2004

Vilken modell fungerar bäst på börsen?

Hans Malmsten, Handelshögskolan i Stockholm (HHS), studerar i sin doktorsavhandling egenskaperna hos de vanligaste volatilitetsmodellerna på den finansiella marknaden. Genom att tillämpa de teoretiska resultaten på svenska börsbolag visar han att den underliggande variationen för många aktier stigit under de senaste tio åren – viktigt att veta när man prissätter t.ex. en option.

– Det svåra med dessa modeller är att tidsvariationen finns i s.k. högre moment, t.ex. i variansen, och inte i medelvärdet, säger Hans Malmsten. Något förenklat så betyder det att det inte går att säga om en aktie ska gå upp eller ner. Däremot går det att ha en åsikt om det kommer att kunna ske större förändringar åt något håll den närmaste tiden. Dessa modeller är användbara i exempelvis optionsprissättning och s.k. value-at-risk-analys.

Analys av ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet är ett forskningsområde som har väckt ett stort intresse de senaste åren. Förra året fick Robert F. Engle Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för arbete inom just detta område. Hans Malmsten belyser i sin avhandling “Properties and Evaluation of Volatility Models”, de viktigaste teoretiska egenskaperna för de vanligaste volatilitetsmodellerna.

Avhandlingen kan beställas via Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS (e-post: efi@hhs.se).

Kontaktinformation
Hans Malmsten, Institutionen för ekonomisk statistik, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 0709-927359
E-post: Hans.Malmsten@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera