Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2004

Fridtjuv Bergpris till professor Daniel Kallós, Umeå universitet

Professor Daniel Kallós, Umeå universitet, tilldelas Lärarförbundets nationella pedagogiska pris – Fridtjuv Bergpriset – år 2004. Kallós blir det nyinstiftade prisets förste innehavare.

Daniel Kallós får priset för sitt mångåriga opinionsbildande arbete för att nationellt och internationellt öka förståelsen för behovet av forskning och forskarutbildning i nära anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Daniel Kallós har genom sitt arbete, som ingen annan före honom, bidragit till att stärka förutsättningarna för läraryrkets och lärarutbildningens forskningsanknytning. Hans arbete har haft stor utbildningspolitisk betydelse. Både nationellt och internationellt framhålls i dag den skol- och lärarutbildningsanknutna forskningen som ett angeläget forskningsområde av stor betydelse för det moderna kunskapssamhällets fortsatta utveckling.

Fridtjuv Bergpriset är på 50 000 kronor. Pristagaren utses av en jury bestående av representanter för lärarutbildningarna i landet samt företrädare för Lärarförbundet.

Priset kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 30 oktober 2004.

Kontaktinformation
Daniel Kallós nås på:
Tel: 090 – 14 16 17
E-post: daniel.kallos@educ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera