Tema

Ny kunskap om farlig ärrvävnad efter bypassoperation

Kärlförträngande ärrvävnad drabbar 25 procent av dem som genomgår en bypassoperation eller ballongvidgning. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det beror på en process mellan kärlväggen och cellerna runtomkring.

Bypassoperation och ballongvidgning är två vanliga behandlingsmetoder för patienter med hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp och fönstertittarsjuka. Var fjärde behandlad patient drabbas inom ett år efter operationen av kärlförträngande ärrvävnad. Ärrvävndaden är farlig eftersom den kan leda till ett återfall av hjärt-kärlbesvär med risk för hjärtinfarkt, benamputation och i värsta fall död.

Forskare vid Wallenberglaboratoriet vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har funnit att uppkomsten av kärlförträngande ärrvävnad efter bypassoperation och ballongvidgning är en dynamisk process. Processen innefattar både kärlväggen själv och celler utanför kärlväggen.

Fil mag Per Fogelstrand har i studierna som ligger till grund för hans avhandling bland annat studerat bypassoperationer på möss. Han visar att celler från både kärlet självt och kärlets omgivande vävnad kan bidra till kärlförträngning efter bypassoperation. När celler från en cellkälla hindrades att delta i den kärlförträngande processen tog andra källor helt över. Först när celler från både kärlet själv och den omgivande vävnaden samtidigt blockerades uppnåddes en kraftigt reducerad ärrvävnad. I grisar, som anses stå människan biologiskt nära, kunde också olika cellkällor påvisas. Efter ballongvidgning i kaniner visades att kärlväggens egna celler var den dominerande källan till reparationsvävnad. Ett minskat cellbidrag från kärlväggen var då tillräckligt för att uppnå en minskad ärrvävnad inuti kärlet.

Kunskap om det samspel som råder mellan olika cellkällor vid uppkomsten av kärlförträngande ärrvävnad är av betydelse för att kunna förbättra de kliniska behandlingsmetoderna mot hjärt-kärlsjukdom.

Avhandlingen är skriven av:
Fil mag Per Fogelstrand, telefon: 031-342 41 20, 031-42 47 35, mobiltelefon: 0708- 41 13 87, e-post: perf@wlab.gu.se

Handledare:
Docent Erney Mattsson, telefon: 031-342 10 00, e-post: erney@wlab.gu.se
Anhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, hjärt-kärlinstitutionen

Avhandlingens titel: The role of the adventitia and perivascular tissue for the formation of intimal hyperplasia

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69,

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Ny kunskap om farlig ärrvävnad efter bypassoperation

 lästid ~ 2 min