Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2004

Sex lärosäten skapar forskningsmiljö i världsklass

Stockholm-Uppsala är Sveriges främsta forskningsmiljö. Nu ökar sex av regionens stora lärosäten samarbetet för att även bli en av världens ledande forskningsmiljöer. En överenskommelse mellan lärosätena har träffats den 16 juni 2004.

Arbetsnamnet för samarbetet föreslås vara Universitetsnätverket Stockholm-Uppsala eller på engelska Stockholm-Uppsala University Network.

Ungefär hälften av svensk forskning sker i regionen Stockholm-Uppsala. Här finns hälften av landets doktorander och nära hälften av landets professorer. Till de lärosäten som nu inleder samarbete går också 46 procent av de forskningsmedel som delas ut till svenska universitet och högskolor.

Sex av regionens lärosäten – Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet – har alla gott rykte internationellt. Av svenska artiklar som publiceras i internationella tidskrifter är mer än hälften skrivna av forskare vid något av dessa lärosäten.

Nu avser de att skaffa sig en plattform på den svenska arenan, men framför allt på den internationella. Utländska prestigeuniversitet har nämligen helt andra resurser att röra sig med och därmed förmåga att locka till sig framstående forskare och forskningsmedel från internationella finansiärer. Genom att öka samverkan och därmed skapa “ett svenskt Boston eller San Francisco” ges nya möjligheter att attrahera fler av världens ledande forskare och generera ökade forskningsanslag till de sex stora lärosätena.

Genom att koncentrera spetsforskning kan resurser användas mer effektivt. Samarbetsavtal har tecknats på viktiga områden. Stockholms universitet, Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan samarbetar till exempel om utveckling av en ny frielektronlaser, ett redskap i morgondagens materialforskning och biovetenskap. Stockholms universitet och Uppsala universitet har även långt gångna planer på att öka samarbetet kring utbildning och forskning inom flera små språk, som studeras av ett litet antal studenter. Hit hör språk som t.ex. ungerska och koreanska. Ytterligare ett exempel på samarbete mellan de sex lärosätena är det nyinrättade Centrum för bioetik som upprättats gemensamt av Uppsala universitet och Karolinska institutet. Fler liknande samarbetsavtal är att vänta.

Rektorerna vid de sex lärosätena kommer regelbundet att diskutera samarbetet och avsätta handläggarresurser från varje lärosäte för att utveckla samarbetet. På längre sikt kan det bli aktuellt att involvera andra aktörer, till exempel högskolorna i Mälardalen.

Den undertecknade överenskommelsen och information om de olika samarbetsprojekten finns på http://www.eks.su.se/susan


Kontaktuppgifter till rektorerna inom nätverket: Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm tfn 08-7369012, Kåre Bremer vid Stockholms universitet tfn 08-162271, Ann-Christin Bylund vid Sveriges lantbruksuniversitet tfn 018-671060, Anders Flodström vid Kungliga tekniska högskolan tfn 08-7907001, Bo Sundqvist vid Uppsala universitet, tfn 018-4713310 och Harriet Wallberg-Henriksson vid Karolinska institutet tfn 08-52486480.

Generella upplysningar: Sofie Mauritzon, informationschef Stockholms universitet tfn 070-3022662, Karin Carlsson, informationschef Uppsala universitet tfn 070-4250615, Gunilla Ramberg, pressansvarig SLU, tfn 070-3636068, Sabina Bossi, KI, tfn 070-2243895.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera