Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2004

K3-forskare vill förändra dagens attityder till design

‘- Designern bör utveckla sin tradition kring hur det borde vara istället för att anpassa sig alltför mycket till hur det är, säger Håkan Edeholt, lektor i produktdesign på Malmö högskola.

Den 15 juni lägger han fram sin avhandling “Design, innovation och andra paradoxer – om förändring satt i system”.

– Jag vill förändra dagens självklara attityd till hur man bedriver produktutveckling och jag vill att min avhandling ska ses som en plattform för fortsatt dialog, inte som någon slutgiltig lösning, säger han.I avhandlingen ger Håkan Edeholt, med utgångspunkt i sin roll som industridesigner, ett förslag på hur det designteoretiska samtalet skulle kunna vara utformad. Han använder sig av det han kallar designmässig teoretisering, som är ett försök att komma bortom den vanliga uppdelningen mellan praktiska och teoretiska tillvägagångssätt och ett försök att förena inifrån- och utifrånperspektiv.

– Det är en designmässig teoretisering istället för en teoretisering om design. Jag vill särskilja det designspecifika tänket som kan sägas vara baserat på hur det borde vara, istället för hur det är. Idag är vi så genomsyrade av att utgå från hur det är, att det är svårt att ta sig ur det och fundera på hur det borde vara. Det handlar inte om att tro att man är förmer än andra, men det är en bra tankemässig strategi för oss designers, säger han.

Innovativ strategi
Genom avhandlingen betonas skillnader. Innovation beskrivs som en motsats till optimering, och design som en motsats till evolution. Samtidigt framhävs behovet av att kombinera olika metoder, och att en innovativ strategi ofta ifrågasätter motsatser och finner lösningar bortom dessa.

Håkan Edeholt hoppas att hans avhandling ska bli ett avstamp för en diskussion om frågor som idag är tabubelagda. Han tycker att alltför många saker anses vara design idag, och att designbegreppet därmed blir för ytligt och brett för de som jobbar med design.

– I princip gör alla designmässiga saker men de är inte designers för det. Jag skriver, men det gör mig inte till journalist, säger Håkan Edeholt.

Han menar att avhandlingen ska ses som ett inlägg i debatten från hans perspektiv, och att den inte innehåller absoluta sanningar.

– Det är en teoretisk diskussion som jag hoppas ska vara användbar för professionella designers. Avhandlingen försöker beskriva vad design är, och det kan behövas eftersom vår tradition inte är lika artikulerad som många andra, säger Håkan Edeholt.

Olika arbetssätt
Idag utvecklas många produkter genom integrerad produktutveckling, det vill säga att personer med olika kompetenser arbetar ihop. Därför tycker Håkan Edeholt att det är viktigt att specificera vad som är unikt med design.

– Ingenjörer är tekniskt kunniga och utgår ofta från befintliga problem som de hittar robusta lösningar på. De har effektiva metoder för att optimera produkter. Designers har inte lika djupa tekniska kunskaper och arbetar från motsatt håll. De hittar lösningar innan de helt har förstått problemet, säger Håkan Edeholt.

Han är orolig för att det specifikt designmässiga ska gå förlorat. Att det logiska tänkandet är så normgivande att språnget mot något helt nytt, innovationen, ska gå förlorat.

– Designteori är viktigt för att utveckla professionen. Många produkter idag kräver ett abstrakt och intellektuellt förhållningssätt, säger han.

Han uppmärksammade bristen på innovationstänkande när han arbetade inom industrin. Han arbetade som konsult åt Ericsson i mitten av 1990-talet och upplevde att de inte vågade, eller hann, satsa på nya produkter.

– På Ericsson fanns ett talande uttryck om att de hade så bråttom att “de sprang med cykeln på ryggen”. De hade så bråttom att de inte hann sätta ned cykeln, fast de förstod att de borde göra just det. Ericsson fortsatte att göra mindre och mindre mobiltelefoner eftersom marknaden efterfrågade det, men de satsade inte på att utveckla framtidens produkter, säger Håkan Edeholt.

Han säger att det bara är ett exempel på när optimering tillåtits att dominera över innovation.

Extrema utgångspunkter
Ett sätt att hitta nya innovativa lösningar är att utgå från extrema förutsättningar för att bryta invanda tankemönster. Håkan Edeholt myntar i avhandlingen begreppet “generativ x”, där x kan stå för till exempel användare eller krav. Han anser att generativa x oftast finns i extrema utgångspunkter, det vill säga att de mest kreativa lösningarna kan uppstå när normala villkor ifrågasätts och designern därmed tvingas tänka annorlunda.

För att illustrera vad han menar brukar Håkan Edeholt fråga sina studenter vilka krav en blind bilförare skulle ställa på sin bilstereo.

Tisdagen den 15 juni disputerar Håkan Edeholt i arkitektur vid avdelningen Innovativ Design på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information: Kontakta Håkan Edeholt på telefon 040-665 73 65, mobil 0705-60 53 95, e-post hakan.edeholt@k3.mah.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera