Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2004

Nu blir det lättare välja rätt solvärmesystem

Det är svårt för potentiella köpare av solvärmeanläggningar att veta vilka de ska välja. Chris Bales har utvecklat en metod för att ta fram nyckeltal som kan hjälpa dem att bedöma både systemens och lagrens egenskaper.

Solvärmen för villor är på frammarsch i större delen av Europa inklusive Sverige, där villamarknaden ökade med 40 procent förra året. Många system förser huset inte enbart med varmvatten utan även med värme, så kallade solvärmekombisystem. I sådana system är lagring av värme från en tidpunkt till en annan en nyckel till bra funktion i systemet, vilket har visats av många studier i såväl Sverige som på kontinenten.

Solvärmen skall lagras – men hur väl kan man göra det? Dålig funktion i ackumulatortanken innebär dålig systemprestanda och därmed minskad energibesparing. Dessutom finns det ett otal olika systemkoncept med lika många idéer kring hur man ska lagra värmen för senare användning – och alla påstås vara bra av de företag som lanserar dem.

Testar hela systemet
– Mitt syfte var från början att fokusera enbart på ackumulatortanken, men det visade sig vara lämpligare att behandla hela systemet, berättar Chris Bales.

Hans metod går ut på att testa hela systemet i laboratorium med simulerad solfångare under åtta dagar. Från mätningarna kan en rad olika nyckeltal för systemet och lagret tas fram, bland annat för solvärmeandel och behov av tillsatsvärme. Dessa är representativa för hela året för det klimat och hustyp som används i testet och kan därför användas för att ranka system.

Två metoder
Studien visar också att man kan uppskatta funktionen för olika klimat och hus genom två olika metoder. Den första bygger på att datorsimulera ett helt system under olika förhållanden. Denna metod är beprövad med goda resultat men tar tid och kräver expertkunskap och är mer lämpad för forskning.

En enklare metod bygger på karakterisering av ett systems prestanda med en enkel ekvation. Denna innehåller ett dimensionslöst tal som beräknas utifrån solinstrålningen, husets värme- och varmvattenbehov samt solfångarens storlek. Metoden har dock stora osäkerheter och behöver vidareutvecklas för att kunna vara användbar.

Chris Bales bor i Falun. Sitt doktorsarbete i Installationsteknik har han utfört vid Centrum för solenergiforskning vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Han disputerade vid Chalmers sektion för Sektion Väg och vattenbyggnad den 4 juni.

Arbetet med avhandlingen “Combitest – a new test method for stores used in solar combisystems” har ingått i ett internationellt samarbete kring solvärmesystem inom International Energy Agency och testas och vidareutvecklas vid provningsinstitut i Schweiz och Holland. Forskningen har finansierats av FORMAS och Energimyndigheten.

Kontaktinformation
Mer information:
Chris Bales
Telefon: +4623778707
E-post: cba@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera