Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2004

Rasism och maskulinitet påverkar folkökningen i Tredje världen

Under de senaste 50 åren har befolkningspolitik varit en viktig del av vårt bistånd till tredje världen. Framförallt har befolkningsökningen i tredje världen setts som ett hot mot miljön och mot ekonomisk tillväxt. För att finna en utväg ur problemen med befolkningsökningen i de fattiga delarna av världen har man fört fram jämställdhet, minskad fattigdom och tillgång till preventivmedel som lösningar.

I denna avhandling visar Ane Kirkegaard att befolkningsökning är förknippad med diskurser kring sexualitet, moral, maskulinitet och femininitet – inte bara preventivmedel och ändrade familjeideal. Hon visar med andra ord att det finns många fler faktorer som påverkar befolkningsökning och minskning. Genom att undersöka den historiska bakgrunden i Zimbabwe (forna Syd Rhodesia) har hon kunnat visa att befolkningsökning, och beslut kring barnafödande av idag är knutet till raspolitiken i forna Syd Rhodesia. Denna politik fokuserade inte bara på kolonial jordpolitik och marginalisering av de svarta, utan även på kontrollen av framförallt kvinnors sexualitet – och i förlängningen därav – deras reproduktion. Kvinnors barnafödande blev bland annat ett viktigt retoriskt vapen under frigörelsekriget.

Genom att fokusera på ras, kön och ålder visar avhandlingen också att de gängse förklaringsmodellerna för befolkningsminskning inte stämmer med det som sker i Zimbabwe idag. Dels har landet inte blivit mindre, utan mera fattigt, och kvinnans ställning har inte avsevärt förbättrats. Samtidigt går preventivmedelsanvändningen upp och barnafödandet minskar.

Avhandlingens titel: A matter of difference? Family planning and gendered discourses on sexuality and reproductive decision-making among Black and White Zimbabweans
Avhandlingsförfattare: Ane M. Ø. Kirkegaard , tel. 031-773 4683 (arb.)
e-post: A.Kirkegaard@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Dr. Mark Epprecht, Queens University, Canada
Tid och plats för disputation: Måndagen den 14 juni 2004 kl. 10.15, sal 105, Världshuset, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera