Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2004

Sanningen om Alice B. Toklas

Alice B. Toklas liv finns beskrivet i tre självbiografier. En skrevs av hennes livskamrat Gertrude Stein, och de andra två av henne själv. Var finner man den sanna historien om Alice B. Toklas – och vad innebär egentligen “självbiografisk sanning”? Anna Linzie beskriver i sin avhandling hur de tre självbiografierna modifierar, utmanar och berikar varandra.

Anna Linzie har fört samman tre självbiografier av eller om Alice B. Toklas, Gertrude Steins sekreterare, agent, hushållerska och livskamrat. Dessa är “The Autobiography of Alice B. Toklas”, skriven av Stein och publicerad 1933, samt “The Alice B. Toklas Cook Book” (1954) och “What Is Remembered” (1963), båda skrivna och publicerade av Toklas efter Steins död. Steins (själv)biografiska experiment blev en omedelbar succé och har diskuterats flitigt bland litteraturvetare och kritiker i sjuttio år. “The Autobiography of Alice B. Toklas” är numera en västerländsk klassiker och kan anses representativ för självbiografiskt skrivande under modernismen. De två självbiografierna som Toklas skrev själv har däremot förblivit relativt okända.

Avhandlingen lägger stor vikt vid Toklas’ avgörande betydelse för Steins litterära mästerverk och för hennes författaridentitet. Samtidigt poängteras Toklas´ självständighet i kulturellt arbete och i eget skrivande. Stein och Toklas uppfattas som jämlikar i en sexuell och litterär allians, och avhandlingen binder samman sexuella och litterära aspekter av primärmaterialet genom en modifikation av Homi Bhabhas formulering “almost the same but not quite/not white.” De tre självbiografierna av eller om Toklas är “almost the same but not quite/not straight” i förhållande både till självbiografins konventioner och den heterosexuella normen.

Avhandlingen visar hur de tre självbiografierna av/om Toklas modifierar, utmanar och berikar varandra. Jacques Derridas teorier används för att visa att de tre texterna upprepar och citerar varandra på ett sådant sätt att The Autobiography of Alice B. Toklas ifrågasätts som “originalet,” samtidigt som själva begreppet originalitet urholkas. Att samma självbiografiska berättelse återkommer i flera texter skapar en ambivalens och indikerar ett avstånd mellan verkligheten och texten. De tre självbiografierna kan dessutom betraktas som ovanligt komplexa och svårgripbara uttryck för genren som sådan.

Trots den övermodiga titeln på avhandlingen står sanningen om Alice B. Toklas inte att finna här, utom möjligen i en drastisk omformulering av begreppet “självbiografisk sanning,” en litteraturkritisk kompromiss där själva skrivandet, texterna och texternas funktion som kommersiella produkter får överskugga den obesvarade frågan om det sanna och det åsyftade.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel är “The True Story of Alice B. Toklas: Almost the Same but not Quite/not Straight in the Toklas Autobiographies”.

Anna Linzie kan nås på tel: 0730-279711 eller e-post: anna.linzie@swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera