Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2004

Inbjudan till journalistresa: CERN fyller 50 år

Vetenskapsrådet ger fem journalister möjlighet att lära sig mer om partikelfysik, avancerad acceleratorteknologi, detektorutveckling och universums uppkomst under en tvådagars studie/reportageresa i höst.

Vad gör egentligen svenska forskare i en 27 km lång tunnel på gränsen mellan Schweiz och Frankrike? Förvissa dig själv om forskningsläget vid besök på det världsledande laboratoriet för experimentell partikelfysik, CERN.

I 50 år har CERN försett världen med sensationella forskningsresultat, främst inom fysiken. Ett bevis på framgången är att flera Nobelpristagare har gjort sina experiment här. En stor del av forskningen handlar om att beskriva naturens byggstenar och kraftbärare samt deras växelverkan. Forskningen försöker också att beskriva samtliga naturkrafter i en universalkraft. I spåren på forskningen har även följt ett antal viktiga tekniska framsteg, t ex uppfanns webben, www, för att forskarna skulle kunna hantera de enorma mängder data de får fram. Nästa steg, den s.k. gridtekniken, är under utveckling. Flera typer av medicinsk röntgen och viss cancerterapi har också sitt ursprung här.

Tid, plats och anmälan
31 augusti – 1 september 2004

Resan består av flyg till och från Genève, en hotellövernattning och uppehälle under de två dagarna.

I programmet ingår visning av anläggningen med fokus på de experiment som svenska forskare deltar i och de gåtor man hoppas få svar på när den nya acceleratorn tas i drift 2007.

Du som vill åka med till CERN ska
• Ge en kort motivering
• Berätta var du är anställd/för vilka media du arbetar om du är frilans /
• Berätta något om dina specialbevakningsområden/intressen

Om intresseanmälningarna överstiger antalet platser (5 st) kommer Vetenskapsrådet att göra ett urval, med hänsyn tagen bland annat till användarnyttan, geografisk spridning, fördelning mellan olika medier etc.

Senast den 21 juni vill vi ha din intresseanmälan för att kunna fatta beslut och ge besked strax efter midsommar.
Välkommen att skicka in din intresseanmälan till Camilla.Jakobsson@vr.se.

Kontaktinformation
Camilla Jakobsson, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap. Tel 08-546 44 336. E-post: camilla.jakobsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera