Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2004

Miljögodkända oljor tar över i vattenkraften

Friktion och nötning i olika vattenturbiner kan minska drastiskt med nya smörjmedel jämfört med den miljömässigt sämre mineraloljan som används i dag. Tester i en speciell rigg framtagen för att simulera förhållanden hos känsliga lager i en Kaplanturbin har visat utmärkta resultat.Det handlar om nya miljögodkända oljors prestanda i sakta fram- och återgående glidlager gjorda av brons.

Trots de lovande resultat som doktorsavhandlingen Tribology of journal bearings under envireonmentally adapted lubrication with shaft oscillation visar på, rekommenderar avhandlingens författare, Jan Ukonsaari, en förändrad design av Kaplanturbinen där vattensmorda lager används.

– Vattensmorda lager har visat sig fungera mycket bra i testerna och den nya designen medför att risken för oljeläckage minskar. Miljöoljorna ska användas i turbinens hydraulsystem för att ersätta befintliga mineraloljor, vilket medför mindre miljöpåverkan vid eventuella utsläpp, säger Jan Ukonsaari.

Undersökningarna som ingår i doktorsavhandlingen har inte bara genomslag inom vattenkraft.

Axel- och lagermaterial har stor inverkan på prestandan och resultaten är en stor hjälp för konstruktörer till miljöanpassade system där liknande lagertyper används.

Jan Ukonsaari disputerar den 9 juni.
Upplysningar: Jan Ukonsaari, tel. 0920-49 21 87, jan.ukonsaari@ltu.se eller Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera