Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2004

Jämställdhet i akademin – ett omöjligt projekt?

Går det att uppnå jämställdhet i akademin? Vad innebär det i så fall och hur ska det gå till? Och vad är det som gör jämställdhetsarbete möjligt? Dessa frågor har Fredrik Bondestam ägnat sig åt i snart tio års tid. Framför allt har verksamheten vid Uppsala universitet stått i fokus.

Fredrik Bondestam har arbetat med jämställdhetsfrågor i olika sammanhang – på institutionsnivå, i kårpolitiken, som utvärderare av universitetets olika jämställdhetssatsningar och inte minst som utbildare och forskare kring frågor om kön, akademin, vetenskap och jämställdhet. Resultaten från dessa ansträngningar finns samlade i hans avhandling.
Han har gjort en rad analyser av jämställdhetsarbete från policy till praktik. Bland annat har han undersökt hur försök med positiv särbehandling fallit ut, samt olika betydelser av sexuella trakasserier och könskränkningar.
Ett huvudspår i avhandlingen är “olikhetens paradox” i texter om jämställdhet i akademin, som medför att möjligheten att förändra aldrig uppstår. Paradoxen består i antagandet att kategorin kvinnor är olika, vilket betraktas som en förutsättning för att uppnå jämställdhet i termer av lika möjligheter. Denna paradox återskapar olikheten som sådan och omöjliggör i själva verket likhet och jämställdhet, konstaterar Fredrik Bondestam.
Med utgångspunkt från semiologi och poststrukturalistisk feminism diskuteras paradoxens konsekvenser. Är det överhuvudtaget möjligt att genomföra någon form av rationellt förändringsprojekt?
Fredrik Bondestam lyfter fram ett alternativ till förändring, nämligen önskan att skriva “abjektet”, en term som hämtats från filosofen Julia Kristevas teorier. Abjektet är varken subjekt och objekt, utan befinner sig i ett gränsland, i det förbisedda och uteslutna. Att skriva abjektet utmanar jämställdhetsarbetets betydelser och visar fram nödvändigheten av en intimitetens revolt, menar Fredrik Bondestam.

Kontaktinformation
Fredrik Bondestam försvarar sin avhandling lördagen den 5 juni kl 10 i Universitetshuset sal IV, Uppsala. Han kan nås på tel:018-471 22 75, 018-471 73 99 eller e-post: Fredrik.Bondestam@soc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera