Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2004

Farligt att behålla socialpolitik bara på nationell nivå?

Handlar EU främst om den inre marknaden och konkurrens eller även om samarbete, sociala rättigheter, solidaritet och välfärd?

Vad händer när marknadshänsyn konkurerar med sociala hänsyn inom EU-lagstiftningen? Finns där möjlighet till mer demokratisk påverkan av EU:s politik.

Marcus Carson har i sin idag framlagda doktorsavhandling vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, undersökt hur dessa frågor genom fallstudier inom tre viktiga områden: “food safety”, hantering och reglering av asbest och kemikalier samt jämställdhet. Avhandlingen bygger på dokument och intervjuer med aktörer inom EU och tar upp EU:s utveckling från ett frihandelsprojekt mot en politisk union med mer socialt ansvar.

Slutsatsen är att inom dessa tre sektorer har EU givit – eller försöker ge – högsta prioritet till folkhälsa, ekologisk uthållighet och jämställdhet. Demokratiskt samarbete har förbättrats betydligt – även om det kan förbättras ytterligare. Överstatlighet är inte heller problemet som ofta beskrivs. Några aspekter av formell auktoritet att ta upp sociala frågor har flyttats uppåt till samma europeiska nivå som de marknadskrafter som skall regleras. Det har möjliggjort ny EU-marknadsreglering utifrån sociala mål.

På så vis ger avhandlingen ett visst stöd för idén att socialpolitik ska delas mellan nationell och överstatlig nivå och inte behållas enbart på nationell nivå. Om man på EU-politisk nivå fortsätter smörja den inre marknaden men samtidigt behåller viktiga sociala frågar såsom folkhälsa, jämställdhet och ekologisk uthållighet på enbart nationell nivå kommer det att undergräva möjligheten att balansera marknadskrafterna och välfärden. EU-lag har oftast företräde när EU och nationella lagar kolliderar. Självklart är det viktigt att noga tänka igenom vad som ska beslutas överstatligt och inte. Men att bara säga att vi ska hålla sociala hänsyn på nationell nivå och marknadshänsyn på EU-nivå är väldigt farligt, med tanke på problem som kan uppstå när marknadskrafterna råder fritt. Marknaden har redan flyttat utanför nationella gränser. Ett konkret exempel är asbest, som sedan 1999 förbjudits inom EU. Utan “kompetens” på EU-nivå att skydda folkhälsan skulle Sverige kunna varit tvunget att öppna gränserna till ny import av asbest eller andra farliga ämnen som redan förbjuds idag inom Sverige.

Doktorsavhandlingens titel: From Common Market to Social Europe: Paradigm Shifts and Institutional Change in European Union Policy on Food, Asbestos and Chemicals, and Gender Equality.

Marcus Carson kan nås på tfn 070-491 03 05 eller e-post marcus.carson@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera