Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2004

Sjuksköterskor kan hjälpa kranskärlssjuka hålla sig friska

Många patienter drabbade av kranskärlssjukdom röker, har höga blodfettsnivåer, hög blodsockerhalt och högt blodtryck, alla kända riskfaktorer för denna typ av sjukdom. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att vid uppföljande besök hos sjuksköterska har många patienter inte genomfört de livsstilsförändringar som behövs för att de ska hålla sig friska.

Majoriteten patienter med kranskärlssjukdom har en eller flera kända riskfaktorer förknippade med uppkomst och återinsjuknande av sjukdomen. En utvärdering av patienter som vårdades 1993 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visade att hela 70 procent hade höga blodfettsnivåer, hög blodsockerhalt, högt blodtryck eller var rökare. Utvärderingen skedde efter att ett program införts för att försöka förbättra omhändertagandet av patienter med dessa riskfaktorer. Programmet innebar att patienterna erbjöds uppföljande besök hos sjuksköterska på hjärtmottagningen efter sjukhusvistelsen för att utvärdera sina riskfaktorer och diskutera vad patienterna själv kunde göra för att hålla sig friska.

En ny utvärdering av de kranskärlspatienter som vårdades på sjukhus mellan 1995 och 1996 visade att när ny kunskap från stora studier applicerades i vården sjönk blodfettshalten hos många patienter. Även om andelen rökande patienter sjönk märkbart över tiden visade studien att en tredjedel av dem som lades in på hjärtkliniken under åren 1995 till 1999 var rökare. Tre månader efter utskrivningen hade endast omkring hälften slutat röka. Utifrån tidigare sjukhistoria kunde de som hade ökad risk att fortsätta röka identifieras. Om patienten till exempel redan hade besvär med hjärtat och inte klarat av att sluta röka före insjuknandet var sannolikheten stor att han eller hon fortsatte röka även efter det nya insjuknandet. Studien visade också att knappt tio procent av dem som uppgett att de hade slutat röka i själva verket rökte, men inte vågade berätta det för sjukvårdspersonalen.

Avhandlingen visar att en betydande andel av kranskärlspatienterna har riskfaktorer förknippade med återinsjuknande som är möjliga att förändra. Från sjukvårdens sida kommer studien att leda till ett intensifierat omhändertagande och behandling av patienter med kranskärlssjukdom och en ökad satsning på tydligare information om värdet av den medicinska behandlingen. Studien innebär också en ökad satsning på motivation till patienterna att ta sina mediciner och att genomföra livsstilsförändringar som att sluta röka, motionera och äta mer hälsosam mat.

Avhandlingen är skriven av:
Leg sjuksköterska Mona From Attebring, telefon: 031-342 39 07,mobiltelefon: 0706-36 74 97, e-post: mona.attebring@vgregion.se

Huvudhandledare:
Docent Johan Herlitz, telefon: 031-342 34 85, e-post: johan.herlitz@hjl.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, hjärt-kärlinstitutionen

Avhandlingens titel: Evaluation of risk factor modification management in patients with coronary heart disease and patients’ experiences of secondary prevention

Avhandlingen försvaras den 3 juni 2004, klockan 9.00 i Stora Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera