Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2004

Kvinnor som väljer islam

I fokus för Sylva Friks avhandling i socialantropologi står muslimska/malajiska kvinnors religiösa praktik och aktiva roll i den moderna islamiseringsrörelsen i Malaysia.

En viktig poäng i avhandlingen är att kvinnors religiösa engagemang inte kan förstås uteslutande som motstånd mot en manligt dominerad religiös tradition. Istället för att se kvinnor i första hand som offer för den pågående islamiseringen kan avhandlingen visa hur kvinnor, med hjälp av religiösa handlingar som t.ex. fasta och bön, aktivt formar en stark religiös identitet och en vilja att underkasta sig Guds vilja.

Det handlar om välutbildade kvinnor ur den växande medel- och övre medelklassen som i många fall väljer att lämna sina yrkeskarriärer bakom sig för att istället ägna mer tid åt religiösa studier. I sina studier utgår de i huvudsak från Koranen. Deras uttalade strävan är att bli religiösa personer och att leva sina liv i enlighet med Guds vilja. Konsekvenserna av en sådan strävan kan t.ex. vara att kvinnor accepterar polygama äktenskap. Men det kan också leda till att traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt ifrågasätts samt att kvinnor får, och ges, auktoritetspositioner inom den religiösa sfären. Genom denna process bidrar de samtidigt till att omforma religiösa diskurser och praktiker i det samhälle de lever i.

Materialet är insamlat under ett antropologiskt fältarbete i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur där författaren deltog i kvinnliga religiösa studiegrupper under ett års tid. Genom ett inifrånperspektiv på kvinnors religiösa praktik och studier undersöks vilken mening som dessa kvinnor själva tillskriver islam i sina liv.

Avhandlingens titel: Submitting to God: women´s Islamization in urban Malaysia
Avhandlingsförfattare:Sylva Frisk , tel. 031-139559(bost.), 031-773 4604(arb.)
e-post:sylva.frisk@sant.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Sharifa Zaleha Syed Hassan, Selangor, Malaysia
Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 juni 2004 kl. 10.15, Sal 120, “Världshuset”, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera