Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2004

Gener inblandade i bildningen av blodfett styrs av tillväxthormon

De gener som är inblandade i bildningen av blodfett styrs av tillväxthormon. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Doktorand Caroline Améens avhandling tar avstamp i att tidigare forskning visat att tillväxthormon ökar bildningen av blodfetter i levern, vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Avhandlingen är baserad på djur- och cellstudier. Resultaten bekräftar att tillväxthormon ökar bildningen av blodfett i levern och visar ytterligare att detta kan motverkas med hjälp av insulin.

Vidare har Caroline Améen undersökt vilka gener i levern som kan ha betydelse för tillväxthormonets effekt på blodfettsproduktion. Samtliga undersökta gener av betydelse för bildning av fettsyra samt proteinet MTP, som är viktigt för sammansättningen av blodfetter i levern, ökade efter behandling med tillväxthormoner. I avhandlingen visas att sättet som tillväxthormon gavs till försöksdjuren var avgörande för effekten på dessa gener i levern. Dessa fynd kan hjälpa till att förklara varför honor har större produktion av blodfetter i levern än hannar och kan bidra till att förklara ökad blodfettsbildning vid så vitt skilda tillstånd som graviditet och typ 2-diabetes.

Caroline Améen har också studerat MTP i ett annat sammanhang än tillväxthormon. Hon visar att MTP ökade i mängd och aktivitet av en grupp läkemedel som används för att förbättra blodfetter, så kallade fibrater. Fyndet ger en ny syn på hur fibrater verkar på levern och kan bidra till att förstå varför de ger en gynnsam effekt på storleken av LDL-partiklar, det så kallade onda kolesterolet.

– amma fynd ger också en förklaringsmodell till varför fibrater, trots sina övriga verkningar i levern, inte leder till någon större effekt på den totala mängden av LDL-kolesterol i blodet, säger Caroline Améen.

Avhandlingen är skriven av:
Fil mag Caroline Améen, telefon: 031-342 26 46, e-post: caroline.ameen@wlab.gu.se

Handledare:
Professor Jan Oscarsson, telefon 031-342 29 13, e-post: jan.oscarsson@fysiologi.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för fysiologi och farmakologi, avdelningen för fysiologi/endokrinologi
Avhandlingens titel: Growth hormone and PPARα in the regulation of genes involved in hepatic lipid metabolism
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera