Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2004

Kärnvapensprängning kan detekteras från Spetsbergen

Genom att simulera verkliga utsläpp av xenon från kärnvapensprängningar har Cecilia Johansson testat ett detektorsystem stationerat på Spetsbergen. Den 4 juni försvarar hon sin avhandling som även innehåller resultat av forskning på The Svedberglaboratoriet.

Xenon-mätningar används som ett verktyg för att upptäcka och analysera kärnvapenprovsprängningar och är ett led i övervakningen av det internationella provstoppsavtalet som har undertecknats av ca 170 stater. Vid en kärnvapenprovsprängning frigörs stora mängder energi och hundratals olika grundämnesisotoper med olika kemiska egenskaper. Xenon är en ädelgas vilket innebär att den snabbt fördelas i atmosfären och kan detekteras långt ifrån den plats där utsläppet skedde. Genom att mäta kvoter av olika xenonisotoper kan man avgöra om utsläppet kommer från en snabb process (kärnvapensprängning) eller en långsam (kärnkraft, sjukhus mm).

Cecilia Johansson har inom ramen för xenon-projektet utfört datorsimuleringar av ett detektorsystem för automatisk insamling och analys av radioaktivt xenon. Systemet har byggts av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och är stationerat på Spetsbergen. Eftersom det i allmänhet inte förekommer mätbara mängder av alla de intressanta xenonisotoperna i atmosfären har hon genom datorberäkningar simulerat detektorns respons på ett verkligt utsläpp.

Den andra delen av avhandlingen handlar om experimentella mätningar av spridningsreaktioner mellan neutroner och protoner (np-spridning) och har utförts vid The Svedberglaboratoriet i Uppsala. Neutroner och protoner är de kärnpartiklar som bygger upp alla grundämnen, och kraften mellan dem är av grundläggande intresse för hur hela periodiska systemet är uppbyggt. Np-reaktionen används också som måttstock för andra neutroninducerade kärnreaktioner så dess absoluta värde är viktigt för många tillämpningar inom exempelvis kärnkraft, medicinsk teknik, elektronik eller dosimetri.

Länk till spikbladet: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4279

Namn: Cecilia Johansson
Institution: Institutionen för neutronforskning
Avhandlingens titel: High-sensitivity radioactive xenon monitoring and high-accuracy neutron-proton scattering measurements.
Opponent: Professor Allena Opper, Dept. of Physics and Astronomy, Ohio University.
Plats och tid för disputation: Fredagen 4 juni, kl. 13.15 i Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet.

Kontaktinformation
Cecilia Johansson kan nås på 0705-50 85 12 eller via e-post Cecilia.Johansson@tsl.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera