Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2004

Socioekonomiska skillnader för ungas risk att skadas i trafiken

En persons ursprungliga socioekonomiska tillhörighet påverkar risken att skadas i trafiken såväl under uppväxten som under perioden som yngre vuxen. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Det finns tydliga socioekonomiska skillnader i risken att skadas i trafiken i Sverige. Skador är den främsta orsaken till för tidig död, allvarlig sjukdom och permanent handikapp bland barn och ungdomar. Uppväxtåren innebär möten med en rad nya situationer och miljöer som kan medföra fler och ökade risker. Ett exempel som kräver uppmärksamhet är trafikmiljön, där unga debuterar som fotgängare, cyklister, mopedister, motorcyklister och bilförare.

Marie Hasselberg, som är sociolog, visar i sin avhandling att barn till arbetare har 20-30 procents högre risk att skadas som fotgängare och cyklist jämfört med barn till tjänstemän på mellan- och högre nivå. Skillnaderna ökar när unga börjar använda moped, motorcykel och bil. När det gäller motorfordon har också barn i lantbrukarfamiljer och andra egna företagare en ökad risk att skadas. Pojkar har generellt fler trafikskador än flickor, men skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig för både flickor och pojkar. Studierna visar även att familjens disponibla inkomst har större inverkan på risken för de yngre barnen än för de äldre.

Det är också tydligt att det finns en betydande förbättringspotential när det gäller risken att skadas i trafiken. Om ungdomar i alla socioekonomiska grupper hade samma skaderisk som barn till tjänstemän på mellan- och högre nivå, skulle det totala antalet skador kunna minskas med 25 procent för mopedister och 37 procent för motorcyklister.

De studier som omfattar unga bilförare visar att unga förare, som skadats flera gånger under en åttaårsperiod, uppvisar en liknande social fördelning som förare med endast en trafikskada. Den sociala fördelningen skiljer sig däremot mellan olika olyckstyper och de sociala skillnaderna ökar för allvarliga skador jämfört med lindrigare skador.

Avhandling:
The social patterning of road traffic injuries during childhood and youth – National longitudinal register-based studies

Författare:
Marie Hasselberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, tel 08-517 793 56 eller mail marie.hasselberg@smd.sll.se

Disputation:
Fredag 28 maj 2004, kl 9.00, Aulan, plan 2, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera