Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2004

Ny bild av fyrtiotalismen förändrar litteraturhistorien

Fyrtiotalismens lyrik var inte så pessimistisk och ångestfylld som litteraturhistorien beskrivit den. Genom att studera tre kvinnliga lyriker från denna tid visar Jenny Björklund en helt ny, och hoppfullare, bild av denna tid och upptäcker också att även manlig fyrtiotalslyrik innehåller optimism i samma utsträckning.

Under fyrtiotalet slog den lyriska modernismen igenom på allvar i Sverige. Flera kvinnliga lyriker debuterade också under denna period, men de har blivit förbisedda i litteraturhistorieskrivningen. Det finns därför skäl att undersöka hur de kvinnliga lyrikerna förhåller sig till den gängse bilden av fyrtiotalismen: ansluter de sig till den, eller har marginaliseringen av de kvinnliga lyrikerna gett upphov till en bild av decenniet som bara täcker dess manliga sida?

Avhandlingen har två syften: att lyfta fram tre kvinnliga fyrtiotalslyriker, och att omvärdera synen på fyrtiotalet som pessimismens och ångestens epok. I fokus står Ella Hillbäck, Rut Hillarp och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, men avhandlingen innehåller också ett kapitel om fyrtiotalismbegreppet i litteraturhistorieskrivning, forskning och dagskritik. Hillbäck, Hillarp och Dahlquist-Ljungberg ansluter sig på många sätt till de litteraturhistoriska översiktsverkens bild av fyrtiotalismen, men samtidigt rymmer deras diktsamlingar hopp om förnyelse som kontrasterar skarpt mot det pessimistiskt färgade fyrtiotalismbegrepp som vi möter i översiktsverken. Hoppet om förnyelse knyts till naturen i Hillbäcks diktning, kärleken i Hillarps lyrik och till en polyfonisk struktur hos Dahlquist-Ljungberg.

I avhandlingen görs också några läsningar av manliga kanoniserade fyrtiotalslyriker som Erik Lindegren och Karl Vennberg, och det visar sig att också deras diktsamlingar innehåller hopp om förnyelse i samma utsträckning som kvinnornas lyrik. Jenny Björklund argumenterar därför för att begreppet fyrtiotalism måste modifieras – inte bara på grund av att de kvinnliga lyrikerna inkluderas, utan också med stöd i en nyläsning av de manliga lyrikerna. Hoppets lyrik erbjuder en ny bild av fyrtiotalismen som förändrar 1900-talets svenska litteraturhistoria.

Länk: http://publications.uu.se/theses/spikblad.xsql?dbid=4320

Namn: Jenny Björklund
Avhandlingens titel: Hoppets lyrik. Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen. Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg.
Institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
Opponent: Universitetslektor Annelie Bränström Öhman, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå
Disputationen äger rum: Lördagen 5 juni, kl. 10.15 i Vasasalen, Uppsala slott

Kontaktinformation
Jenny Björklund kan nås på 018-471 2902 eller via e-post Jenny.Bjorklund@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera