Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

Världens bästa synscreening kan bli ännu bättre

Nära 100 procent av de svenska barnen får idag sin syn kontrollerad från födelsen till 13 års ålder. Screeningen och behandlingen ger bra resultat men kan bli ännu bättre. Omkring 2 000 vuxna har ett synhandikapp som kunnat undvikas om de hade ögonscreenats och behandlats i sin barndom.

Det framgår av en omfattande studie som genomförts vid Linköpings universitet. Resultaten redovisas i en doktorsavhandling av Gun Kvarnström vid avdelningen för oftalmologi.

3 200 barn födda 1982 i Linköping, Lund och Huddinge har följts under en tioårsperiod. Deras journaler har studerats vid alla tillfällen då ögonkontroller gjorts. Avsikten var att granska dels hur systemet fungerar (hittar vi syndefekterna?), dels hur väl behandlingen av barn med syndefekter lyckas. Utvärderingen har gjorts mot bakgrund av WHO:s regler och rekommendationer.

Ögonscreeningen utförs upp till 4 eller 5,5 års ålder på barnavårdscentralerna, och därefter i skolorna vid 7, 10 och 13 års ålder. De barn som visar avvikelser från det normala skickas till ögonkliniker för undersökning, diagnos och eventuell behandling. Det är mycket viktigt att diagnoser som grå starr, ögontumörer och amblyopi – en synnedsättning som beror på bristande stimulans av synsystemet (från ögat till hjärnbarken) – upptäcks så tidigt som möjligt för att kunna behandlas.

Barnen är fyra år när den första synkontrollen görs. Av de barn som deltog i studien hade 7,7 procent då sådana synfel att de behövde glasögon: 3,1 procent hade skelning, 2,9 procent amblyopi och 0,2 procent organiska förändringar. Trots behandling hade drygt hälften av dessa barn vid 10-årskontrollen mindre än 0,7 i synskärpa (normal syn betecknas med 1,0). En orsak kan vara att defekterna upptäcktes för sent, då synutvecklingen redan var avslutad. Det är fullt möjligt att göra synkontroller på 3-åringar, men tillförlitligheten blir då 10 procent lägre.

Avhandlingen heter Visual screening of children in Sweden. Epidemiological and methodological aspects. Disputationen äger rum fredag 28 maj kl 9 i Hälsans hus, Hälsouniversitetet, Linköping.

Kontaktinformation
Gun Kvarnström nås på 013-222327 (arb), 013-213278 (bost), 0705-761909 (mobil)
eller epost: gunkvarnstrom@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera