Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

Nya faktorer styr lokaliseringen av logistikanläggningar

Multinationella företags lokaliseringsbeslut baseras på en mängd faktorer, inte bara på traditionella kostnadsfaktorer. Dessa har minskat i betydelse för att istället ge plats åt faktorer som effektiv logistik, duglig arbetskraft, livskvalitet, säkerhetsaspekter och attityder till företagande. Detta framkommer i en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 15 juni.

1990-talets globalisering av handeln har medfört att lokaliseringen av logistikanläggningar har blivit allt viktigare för multinationella företag. Inom klassisk lokaliseringsteori är transportkostnaderna en viktig faktor vid beslut om var man skall placera en anläggning. I sin doktorsavhandling visar dock Li Li Ekenstedt att det har skett en förändring och att också andra, icke-traditionella, faktorer ligger bakom besluten idag.

De huvudsakliga faktorerna bakom lokaliseringsbesluten är idag företagens tillväxt, synergieffekter och strukturella förändringar inom företagens organisation, att kunna förbättra kundservicen, att sänka de totala tillverkningskostnaderna samt att dra nytta av skalfördelar vid distribution.

– De multinationella företagens lokaliseringsbeslut är “uppifrån-och-ner-beslutsprocesser” snarare än “nerifrån-och-upp-beslutsprocesser”, säger Li Li Ekenstedt. Resultaten i min avhandling kan vara till nytta för beslutsfattare i multinationella företag när det gäller lokalisering av logistikanläggningar, men också för myndigheter i länder och regioner där man försöker locka till sig nyetableringar.

Tid för disputation: 15 juni kl 10
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Li Li Ekenstedt
Avhandlingens titel: “Decision Processes and Determinants of Logistics Facility Locations – Multinational Corporations’ Perspectives”
Välkommen! ­
För ytterligare information kontakta: Li Li Ekenstedt, telefon 031-773 5209, e-post LiLi.Ekenstedt@handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera