Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

Kvalitetstänkande för hållbar utveckling

Vad händer om man korsbefruktar offensiv kvalitetsutveckling med hållbar utveckling? Man får en teori som kan användas till att förbättra kvalitet och ekonomi och som tar hänsyn till både miljö och socialt ansvar.

Offensiv kvalitetsutveckling kan förenklat beskrivas som ständiga förbättringar för att skapa nöjdare kunder genom att engagera allihop i ett arbete som fokuserar på verksamhetens processer.

Hållbar utveckling bygger på att alla intressenter – kunderna, ägarna, de anställda och hela samhället i ett globalt perspektiv – ska få sina behov tillfredsställda, men utan att göra det på framtida generationers bekostnad.

I organisationer kan man mäta hållbar utveckling genom det som kallas för Triple bottom line och som innebär att resultat redovisas inom ekonomi, miljö och socialt ansvar. Ett allt vanligare synsätt är att ett gott ekonomiskt resultat är en viktig del av hållbar utveckling. Eftersom offensiv kvalitetsutveckling visat sig kunna bidra till goda ekonomiska resultat, finns det bra förutsättningar till att kvalitetsutveckling kan stödja arbetet för hållbar utveckling,

Med sin kunskap om offensiv kvalitetsutveckling har doktoranden Raine Isaksson, som disputerar med avhandlingen Total quality management for sustainable development – Focus on processes den 2 juni, utgått från att se en organisations aktiviteter i processer, flöden, och utvecklat en processbaserad förbättringsmodell som riktar sig mot hållbar utveckling.

– Jag antog att en lättanvänd processmodell gör det lättare att kartlägga och mäta en organisations prestanda, och också att identifiera dess förbättringspotential. Genom att på detta sätt tydliggöra förbättringsmöjligheterna kan man väcka intresse och förändringsvilja. Behovet av sådan hjälp att komma igång med förändingsarbete är mycket stort. Jag har prövat modellen i aktionsinriktad forskning inom verksamhet både i första och tredje världen, säger Raine Isaksson.

Raine Isaksson är utbildad till diplomingenjör i kemi och processteknik vid Åbo akademi i Finland. I cirka 20 år har han varit verksam inom cementindustrin med arbete inom processutveckling, kvalitet och drift i både linje och som konsult. Under nio år har Raine Isaksson varit verksam i olika länder i Afrika. Han är bosatt på Gotland där han arbetar som deltidslärare på Högskolan Gotland och som konsult i verksamhetsutveckling.

Upplysningar: Raine Isaksson, tel. 0498-21 10 66, raine.isaksson@hgo.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera