Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

Den bräckliga sjösäkerheten – ett spel kring kön och makt

Säkerheten ombord på ett stort passagerarfartyg är beroende av att hela besättningen är tränade i säkerhetsrutiner och hittar bra i fartyget, även i mörker. Men i verkligheten är det bara en minoritet av besättningen som gör detta.

Temaforskaren Christer Eldh har studerat hur risk och säkerhet hanteras på ett stort passagerarfartyg. I ett år följde han en besättning i deltagande observationer och intervjuer.

Han har också studerat incident- och haverirapporter. Resultatet är avhandling som läggs fram vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Besättningen på ett stort modernt passagerarfartyg består av två delar, driftbesättningen och intendenturen. Driftbesättningen, maskinpersonal och matroser, är mansdominerad. Det är de som arbetar med och är insatta i säkerhetsfrågorna. Intendenturen har hand om det mesta kring passagerarna, restauranger, hytter, städning, nöjen. Den domineras av kvinnor och räknas inte på allvar med i säkerhetssammanhang. Tvärtom betraktas intendenturen i sig själv som en säkerhetsrisk, av personal i driftbesättningen.

Situationen blir extra problematisk eftersom andelen anställda i driftbesättningen blir allt lägre, med den tekniska utvecklingen, medan de anställda i intendenturen ständigt ökar i antal, med passagerares ökade krav på service och underhållning. Totalt blir det färre människor som kan upprätta säkerhet och agera pålitligt under incidenter. Den minskande andelen sjömansutbildade bidrar till att skapa osäkerhet på fartyget.

Christer Eldh visar hur seglivade uppfattningar om kön och makt vidmakthålls och effektivt utestänger de anställda i intendenturen, mestadels kvinnor, från stora delar av fartyget och från reguljära säkerhetsövningar. Trots en allmän uppmaning till alla anställda att lära sig hitta ombord, ses en servitris med misstänksamhet om hon befinner sig utanför sina normala domäner. De deltar heller inte i kurser i rökdykning. Matroserna kan däremot röra sig fritt över hela fartyget utan att det verkar suspekt.

Kvinnorna i intendenturen utsätts på det sättet för dubbla budskap; de ska å ena sidan kunna hjälpa passagerare hitta rätt vid en nödsituation, de får å andra sidan ingen ärlig chans att lära sig vad som krävs för detta.

Avhandlingen heter Den riskfyllda gemenskapen. Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg, och är publicerad på Arkiv förlag, Lund. Disputationen ägde rum 24 maj.

Kontaktinformation
Christer Eldh kan nås på telefon 040-29 12 37 eller
042-35 66 22. E-post: christer.eldh@msm.hbg.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera