Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Mer än 5400 ansökningar vill ta del av över två miljarder kronor

Sammanlagt 5444 ansökningar om medel till forskning har kommit in till Vetenskapsrådet inför årets stora utdelning av forskningsbidrag. Av dessa kommer 260 ansökningar från forskare som vill ta del av satsningen på starka forskningsmiljöer.

Ansökningarna gäller forskning med start fr o m nästa år, 2005. Sammanlagt kommer då över två miljarder kronor att kunna användas från och med nästa år och mellan tre och fyra år framåt.

Antal ansökningar per område
Ansökningarnas fördelning på de fyra ämnesområdena och ett par viktigare övergripande områden (förra året inom parentes):
* Humaniora och samhällsvetenskap: 992 st (944 st)
* Medicin: ca 1 300 st (1 300 st)
* Natur- och teknikvetenskap: 2 475 st (2 092 st)
* Utbildningsvetenskap: ca 316 (271 st)
* Longitudinella ansökningar 25 st (40 st)
* Dyrbar utrustning 76 st (70 st)
* Starka forskningsmiljöer ca 260 st (ny utlysning fr o m i år, max tio ansökningar från samtliga ämnesområden kommer beviljas, mer info på http://www.vr.se/sokbidrag/index.asp?id=190&dok_id=6321)
Observera också att ovanstående siffror kan komma att ändras något beroende på att en del ansökningar kanske överförs till ett annat ämnesområde eller “tas över” av en annan forskningsfinansiär som eventuellt fått samma ansökan.

Beslut i november
Beredningsarbetet har redan startat i och med att ansökningarna har skickats ut till bedömningsgrupperna. Arbetet med att granska och prioritera forskningsansökningar involverar mer än 400 forskare däribland ett stort antal utländska experter. Det är dock ännu för tidigt att uttala sig om ansökningsfördelningen t ex sett till intresse för specifika områden, kvinnor respektive män eller ålder på forskarna.
Under november tas beslut om vilka forskare och projekt som får pengar.

Kontaktinformation
Mer information
Respektive informationsansvarig på ämnesområdena
Natur- och teknikvetenskap: Camilla Jakobsson, 08-546 44 336, Camilla.Jakobsson@vr.se
Utbildningsvetenskap: Birgitta Mattson, 08-546 44 211, Birgitta.Mattson@vr.se
Medicin: Annakarin Svenningsson, 08-546 44 219, Annakarin.Svenningsson@vr.se
Humaniora och samhällsvetenskap: Jesper Wadensjö, 08-546 44 289, Jesper.Wadensjo@vr.se
Forskningspolitiska frågor: Cecilia Nilsson, 08-546 44 174, Cecilia.Nilsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera