Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Hur skapas en ”lärande organisation”?

Annalill Ekman har följt Apoteket AB:s interna utvecklingsarbete under åren 1999-2004 genom att “skugga” VD, och intervjua chefer och mellanchefer. I sin avhandling beskriver hon det mödosamma arbetet att skapa förändring och nytänkande i en organisation och pekar på vikten av att finna en balans mellan utveckling och produktion, samt mellan central styrning och decentralisering.

En datorbaserad sökning visar att “lärande organisationer” varit populära alltsedan början av 1990-talet och att intresset är lika stort i början av 2000-talet. En omfattande litteraturgenomgång visar att rötterna går tillbaka till klassiska inlärningsteoretiker som Dewey, Levin och Piaget och att det finns fler som myntat begreppet.

Annalill Ekman har under sitt avhandlingsarbete inte funnit någon entydig definition av lärande organisation utan det är en idé som ska fyllas med innehåll som ytterst syftar till att komma bort från gamla hierarkiska organisationer från Taylors tid. Hon problematiserar även begreppet lärande som idag används frekvent och odefinierat. Begreppet har blivit lika vittomfattande som ordet demokrati och ersätter ofta planeringsbegreppet.

Mot bakgrund av litteraturgenomgången har Annalill Ekman sedan analyserat ett förändringsförlopp inom Apoteket AB under åren 1999-2004. Bolagets VD “skuggas” under sina mödosamma försök att skapa förändring och nytänkande genom lärande. I återkommande intervjuer får vi följa VD:s intentioner, tankar, tvivel, vånda och glädje. Genom lärande vill han skapa ett företag som “gör Sverige friskare” genom bättre läkemedelsanvändning för medborgarna och större utnyttjande av farmaceuternas unika kompetens. Åtgärderna har redan visat sig minska såväl läkemedelskostnaderna för Sverige som läkemedelsrelaterade problem.

Med hjälp av 35 intervjuer under år 2003 med Apotekets högsta chefer och ett urval av distriktschefer och ansvariga för kompetensutveckling analyserar avhandlingen även hur VD:s agerande för att skapa lärande i bolaget tas emot av chefer och medarbetare. Radikala förändringar har genomförts men förändringsförloppet böljar fram och tillbaka.

Viktiga frågor för fortsatt lärande i organisationer är bland annat balansen mellan tid för utveckling och produktion och balansen mellan decentraliserad växt och central styrning.

Annalill Ekman är leg. psykolog och har arbetat med Apoteket sedan 1998 som konsult i egna företag. Hon har uppdrag i stora företag i Norden och har tidigare arbetat för bland andra Regeringskansliet.

Namn: Annalill Ekman
Avhandlingens titel: Lärande organisationer i teori och praktik – Apoteket lär
Institution: Pedagogiska institutionen
Opponent: Professor Per-Erik Ellström, Pedagogiska Institutionen, Linköping
Disputationen äger rum: Onsdagen den 26 maj, kl. 14 i Universitetshuset.

Kontaktinformation
Annalill Ekman kan nås på 070-5502280 eller via e-post
Annalill.Ekman@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera