Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Frigörelse eller exploatering?

Kvinnor är mest lämpliga för sammansättningsjobb eftersom de kan arbeta utan att bli okoncentrerade. De har tålamod och blir inte så rastlösa, de koncentrerar sig mer. Män är otåliga, de kan bara koncentrera sig i tio minuter, sedan blir de rastlösa. (Personalchef på ett indiskt elektronikföretag i Bangalore, juni 1996) Detta framkommer i en avhandling om exportindustriarbetare och byggnadsarbetare i Chennai, Tamil Nadu, Indien.

Den omfattande omlokaliseringen av arbetsintensiv produktion till låglöneländer har lett till nya ekonomiska och sociala mönster på många håll i världen. Delstaten Tamil Nadu i Indien, drog tidigt fördel av Indiens liberaliseringspolitik vilket har skapat en stor exportindustrisektor, som attraherat många kvinnor. Detta har lett till nya mönster vad gäller kvinnors mobilitet, försörjningsbörda, arbetsfördelning och även i viss mån könsrelationer.

I avhandlingen analyseras kvinnors livs- och arbetsvillkor utifrån etablerade normer och föreställningar om arbetsfördelning, mäns och kvinnors roller, samt normer för kvinnors beteende och rörlighet. Studien bygger på intervjuer med kvinnor och män inom exportindustrin (fabriksarbetare) och byggnadsindustrin i Chennai (tidigare Madras) i delstaten Tamil Nadu i södra Indien, genomförda under perioden 1999-2001.

Bland resultaten märks att byggnadsarbetarna hitintills påverkats relativt lite av den ekonomiska och sociala omstruktureringen. Kvinnorna som lever i jämförelsevis slutna grupper, saknar utbildning, tillträde till information, regelbunden inkomst, och därmed verktyg för att utmana både fattigdomen och de starkt ojämlika könshierarkierna.

Fabriksarbete i exportindustrin utmanar däremot många etablerade normer i sig; nya influenser och den regelbundna inkomsten, skapar nya möjligheter att utmana rörlighet, könsroller, normer kring äktenskap och sexualitet, och ger dessutom en viss möjlighet till självbestämmande och oberoende. Men samtidigt som nya möjligheter öppnas, skapas också nya former av motstånd, dubbel exploatering av arbetsgivare och familj, och ibland lägre social status i omgivningens och samhällets ögon. De nya mönstren skapar en övergripande instabilitet vad gäller könsrelationer, identitet och sociala normer, något som i längden kan komma att utmana grundläggande sociala mönster och värderingar.

Avhandlingens titel: Gender discourses at work: export industry workers and construction workers in Chennai, Tamil Nadu, India
Avhandlingsförfattare: Gunilla Blomqvist , tel. 031-20 26 63 (bost.), 031-773 4319 (arb.)
e-post:gunilla.blomqvist@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Naila Kabeer, Sussex,England
Tid och plats för disputation: Torsdagen den 3 juni 2004 kl. 10.15, Sal 105, Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera