Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Första avhandlingen i keltiska språk!

För första gången läggs en avhandling i keltiska språk fram i Sverige. Det är Karin Hansson på engelska institutionen som jämfört två verbkonstruktioner i modern iriska.

Passiva konstruktioner i olika språk är ett relativt välutforskat område inom språkvetenskapen. I iriskan, däremot, som jämfört med t. ex. svenskan och engelskan är ett förhållandevis outforskat språk, har väldigt lite forskning gjorts kring passiva konstruktioner, särskilt vad gäller hur de används. För att finna skillnader i bruk mellan dem i iriska skönlitterära texter har Karin Hansson jämfört två verbkonstruktioner i modern iriska. Den ena är en så kallad opersonlig passiv konstruktion, och den andra är en så kallad passiv-progressiv konstruktion. Gemensamt för dessa är att de betraktas som passiva. Termen passiv betecknar ett specialfall, en avvikelse från normalfallet aktiv; det är ovanligare att säga man studerar iriska eller iriska studeras (av mig) än jag studerar iriska. Skillnaden mellan de passiva meningarna och den aktiva ligger i hur den som är ansvarig för handlingen beskrivs: oidentifierbar (man), inte nämnd över huvud taget (iriska studeras), eller undanskymd (iriska studeras av mig), exakt identifierbar (jag). I en passiv mening är inte aktören i fokus, utan det är den som blir utsatt för handlingen. I en så kallad aktiv sats, normalfallet, är den som utför handlingen i fokus.

Studien visar att de två konstruktionerna har skilda funktioner i de undersökta texterna. Karin Hansson fann bland annat att den opersonliga passiva konstruktionen används som en passiv konstruktion “borde” användas, medan användningen av den passiv-progressiva konstruktionen avviker från det förväntade mönstret. Ett fynd är att den opersonliga konstruktionen är sex gånger vanligare än den passiv-progessiva.

Denna avhandling är den första inom ämnet keltiska språk i Sverige. Genom att använda empiriska metoder på ett förhållandevis stort autentiskt material utgör studien ett unikt bidrag till forskningen kring såväl iriska språket som passiva konstruktioner i allmänhet.

Länk till spikbladet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4263

Namn: Karin Hansson
Avhandlingens titel: The Autonomous and the Passive Progressive in 20th-Century Irish
Institution: Engelska institutionen, Keltiska avdelningen
Opponent: Professor Seosamh Watson, Irish department, University College Dublin, Dublin
Disputationen äger rum: Tisdagen 25 maj, kl. 10.15 i Ihresalen, SVC, Villavägen 4.

Kontaktinformation
Karin Hansson kan nås på 018- 018-471 12 60 eller via e-post Karin.Hansson@engelska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera