Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Akut-p-piller etablerad preventivmetod bland unga kvinnor

Användningen av akut-p-piller, APP, har blivit en allt mer använd och accepterad preventivmetod i Sverige, men trots det har inte aborttalen minskat. Margareta Larsson har under sitt avhandlingsarbete studerat kunskap om, attityder till och användning av APP bland unga kvinnor.

Oönskade graviditeter är ett folkhälsoproblem. I Sverige genomförs årligen drygt 30.000 aborter trots gratis och lättillgänglig preventivmedelsrådgivning samt subventionerade preventivmedel till ungdomar. Akut-p-piller (APP) är en metod som kan användas som en “nödlösning” för att förhindra oönskad graviditet efter ett oskyddat samlag. Graviditetsrisken beräknas minska med ca 75 procent och effekten ökar om preparatet intas inom 24 timmar. I april 2001 blev ett östrogenfritt APP-preparat därför receptfritt i Sverige och sedan dess har försäljningen stadigt ökat. År 2003 såldes mer än 160.000 doser.

Margareta Larsson har med riktad information och enkätundersökningar undersökt vilken roll APP kan spela i abortförebyggande arbete; hur väl känd och använd metoden har blivit och om olika informationsinsatser kan påverka kunskap, attityder och användning av APP. En enkätundersökning bland abortsökande kvinnor visade bristande preventivmedelsanvändning och liten användning av APP. Ett år efter att APP blivit receptfritt kände nästan alla unga kvinnor till metoden och två tredjedelar skulle föredra att skaffa preparatet på apotek vid behov. Två av tre kvinnor hade uppmärksammat informationskampanjen, och det fanns en tendens bland alla, även i jämförelsegruppen, till förbättrad kunskap, mer positiva attityder och ökad användning av APP vid uppföljningen. Gymnasieinformation om APP och kondom förbättrade elevernas kunskap om och attityder till APP, men användningen ökade inte, vilket däremot kondomanvändningen gjorde. De vanligaste informationskällorna om APP var media, vänner och ungdomsmottagningar.

Avhandlingen visar att APP gradvis blivit en allt mer känd och accepterad preventivmetod i Sverige. Nästan alla kvinnor känner till att APP existerar, tre av fyra kan tänka sig att använda metoden och 30% har använt den någon gång. Men trots ökad försäljning och användning har aborttalen inte minskat, vilket innebär att APP måste betraktas som endast ett av verktygen i det abortförebyggande arbete som måste bedrivas på många arenor och av olika aktörer.

Namn: Margareta Larsson
Avhandlingens titel: The Adoption of a New Contraceptive Method – Surveys and Interventions Regarding Emergency Contraception
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Opponent: Professor Ian Milsom, överläkare, Kvinnors och barns hälsa, Göteborg
Disputationen äger rum: Tisdagen 25/5, kl. 13.15 i Rosénsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 95-96

Kontaktinformation
Margareta Larsson kan nås på 070-6279076 eller via e-post Margareta.Larsson@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera